Finanse - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse - wykład 6 - strona 1 Finanse - wykład 6 - strona 2 Finanse - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Historia integracji monetarnej
Kilka niezbędnych faktów o integracji walutowej2
Integracja walutowa
Integracja walutowa powinna być zawsze łączona z integracją gospodarczą
Powinna być dopełnieniem strefy wolnego handlu, unii celnej, wspólnego rynku
Pełna integracja możliwa po zapewnieniu swobody przepływu towarów, usług i kapitału3
Definicje integracji walutowej
P. Coffey i J. Presley -pełna wymienialność i w końcu wspólna waluta
W. M. Corden - unia kursowa (sztywne kursy wzajemne) i zintegrowany rynek kapitałowy
integracja walutowa a integracja finansowa4
Początki EWG
Traktat Rzymski - 25 marca 1957 r. i cztery przepisy walutowe
 Równowaga bilansu płatniczego i umocnienie zaufania do waluty każdego kraju przy wysokim zatrudnieniu i stałości cen
 swoboda obrotu płatniczego i transferu wewnątrz Wspólnego Rynku - przyszłość
→ udzielanie pomocy krajom członkowskim w razie kłopotów z bilansem płatniczym
 kurs walutowy interesuje wszystkich członków5
Pierwotne plany
Raczej koordynacja polityki gospodarczej (art.105 Traktatu Rzymskiego) niż unifikacja
1964 - Komitet Gubernatorów Banków Centralnych - konsultacje w zakresie polityki pieniężnej i kursowej6
Początki idei unii gospodarczej i walutowej
1962 - memorandum Komisji EWG - tzw. plan Barre'a
1970 - propozycje Komisji EWG - tzw. drugi plan Barre'a
1970 - inne plany narodowe (np. Plan Schillera)
1970 - ramowy plan UGW - plan Wernera7
Nowe podejścia
Trudności w realizacji pierwszego i drugiego etapu planu Wernera skłaniają do poszukiwania nowych podejść
1975 - raport Marjolina
1975 - raport Komisji Wspólnot Europejskich
1975 - raport Tiendmansa8
Co w praktyce?
1971- decyzje w sprawie realizacji pierwszego etapu UGW
harmonizacja podatków
liberalizacja obrotów kapitałowych
rozwiązywanie problemów strukturalnych i regionalnych
koordynacja polityki pieniężnej
jednolite stanowisko wspólnoty w międzynarodowym systemie walutowym9
Póżniej...
1971 - zawieszenie wymienialności dolara na złoto - załamanie Bretton Woods
1972 - zwężenie pasma dopuszczalnych wahań walut EWG w stosunku do siebie do

(…)

… - zwężenie pasma dopuszczalnych wahań walut EWG w stosunku do siebie do +/- 1,125% ( do dolara nadal +/- 2,25%) -
„wąż w tunelu”
1973 - wszystkie kraje zaczęły stosować podatek od wartości dodanej 1973 - powstaje Europejski Fundusz Współpracy Walutowej 10
Drugi etap
Globalne sterowanie procesami gospodarczymi (dalsza koordynacja polityki gospodarczej)
polityka strukturalna (polityka społeczna, regionalna, harmonizacja podatków)
proponowane większe uprawnienia EFWW (m.in. Wyposażenie w rezerwy walutowe i waluty wspólnoty, skoordynowane interwencje)11
Znowu problemy
1973 - kryzys naftowy i recesja (gorsze bilanse płatnicze, inflacja, bezrobocie) uniemożliwiają realizację II etapu
1975 - raport Marjolina (utrzymany stan z 1969 r., udała się jedynie unia celna)
Postulaty raportu - nowy system polityki walutowej, utworzenie walutowego funduszu stabilizacyjnego, nowa jednostka walutowa
proponowana wartość funduszu stabilizacji walutowej - 10 mld USD (w dyspozycji EFWW)12
I kolejne trudności
1974-75 - kryzys systemu walutowego, kryzys energetyczny, recesja powodują regres integracji w ramach EWG
brak instrumentów przeciwdziałających recesji na poziomie wspólnoty

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz