Wykład - Od wspólnot do Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Od wspólnot do Unii Europejskiej - strona 1 Wykład - Od wspólnot do Unii Europejskiej - strona 2 Wykład - Od wspólnot do Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

Od Wspólnot do Unii Europejskiej
2.1. Geneza traktatów rzymskich
2.1.1. Ewolucja idei europejskiej jedności
Fiasko pierwszych koncepcji federalistycznych - upadek EWO i EWP - egoizmy narodowe zaporą na drodze ku politycznej jedności. Francja- ciągła obawa przed Niemcami
Wielka Brytania - nie chciała ograniczać swej suwerenności
Przywódcy uważali, że należy położyć nacisk na sprawy gospodarcze- łatwiej skłonić państwa do współpracy w tym zakresie a społeczeństwa do pogodzenia się z oddaniem części kompetencji, także zamiana metody integracji odgórnej na oddolną i stopniową Przyczyny zarzucenia integracji politycznej i obronnej - remilitaryzacja Niemiec, gwarancja USA i NATO bezpieczeństwa Europy 1955 - propozycja Johana Wilema Beyena (msz Holandii) - idee wspólnego rynku, charakter polityczny - głównym celem bowiem nadal zapewnienie pokoju, filozofia Europy karolińskiej opartej na wspólnocie chrześcijańskiej
2.1.2. Integracja gospodarcza drogą do jedności europejskiej
20.maja 1955 - memorandum państw Beneluksu -po rozmowach J.W. Beyena i Paula Henri Spaak (msz Belgii) z Jeanem Monnetem (autorzy chyba mają problemy z rozróżnianiem ludzi sztuki i polityki - Jean nie miał nic wspólnego z malarstwem Moneta)
- propozycja utworzenia przez członków EWWiS unii celnej i możliwości powołania organizacji ds. energii jądrowej
1. i 2. czerwca 1955 w Messynie - w reakcji na ten projekt obradowali szefowie dyplomacji „Szóstki”. Dyskusje nad drogami rozwoju integracji gospodarczej i jej zakresem, promotorami integracji RFN i Beneluks
Komitet Spaaka - zaczął pracę po konferencji, złożony z ekspertów, opracowanie konkretnych kroków w celu powołania unii celnej i wspólnego rynku
Wielka Brytania uczestniczyła na początku, ale wycofała się, bo chciała tylko luźnych struktur ograniczonych do strefy wolnego handlu. Francja skłaniała się ku budowie silnej struktury w myśl propozycji belgijskich. 1956 konferencja w Wenecji - odtąd prace nad ukształtowaniem przyszłych wspólnot spoczęły na msz-ach członków EWWiS i wspólnej komisji rządowej 25.marca 1957 - na Kapitolu w Rzymie podpisano ostateczne traktaty (kompromisowe między tendencjami federacyjnymi RFN i Beneluksu a nieufną Francją) 2.1.3. Instytucjonalizacja integracji gospodarczej
Traktaty rzymskie powołały Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (na planie francuskiego przemysłowca L.Armanda) Traktat o EWG (TEWG)
Cele istnienia organizacji:

(…)

… terytoriów zamorskich Charles de Gaulle- „Europa ojczyzn”
Walter Hallstein (przewodniczący KEWG) - tendencje federalistyczne
2.2.Problemy i kompromisy dekady konsolidacji procesu integracji europejskiej (1959-1969)
Pierwsze lata - sukces w realizacji unii celnej, napięcia przy Wspólnej Polityce Rolnej, kryzys instytucjonalny wywołany przez Francję i niepowodzenia prób rozszerzenia integracji na sferę polityczną, zablokowanie rozszerzenia o nowych członków
Przywódcza rola Francji - charyzmatyczny prezydent Charles de Gaulle (Włochy niestabilne, problemy ekonomiczne, RFN nie wypadało)
Powrót inicjatywy integracji politycznej - Beneluks i RFN liczyły na koncepcje federalistyczne, Francja - struktury międzyrządowe sprawujące kierowniczą rolę wobec zbyt ponadnarodowych Wspólnot, polityka obronna…
…(1971) koniec systemów kursów sztywnych Spowodowało to zwrócenie uwagi na wpływ zmian w kwestiach walutowych na gospodarki, narodziła się idea wspólnej waluty
- kryzys naftowy i wzrost cen ropy - kres „złotego wieku” Europy po II wś
- inflacja, bezrobocie
- konflikt bliskowschodni
- klęska USA w Wietnamie - odszedł z urzędu Charles de Gaulle Georges Pompidou bardziej elastyczny i koncyliacyjny, Francja…
Instytut Walutowy. Kwestie uczestnictwa w unii walutowej - żadnego państwa nie można zmusić do przejścia do II fazy, żaden kraj nie może innemu tego zabronić, żaden kraj spełniający kryteria gospodarcze nie może być wykluczony otworzyło to drogę do pozostania Danii i Wielkiej Brytanii poza unią walutową. 2.5.5.2. Spory wokół koncepcji strukturalnej Unii Europejskiej Kontrowersje:
- ile w unii…
… w dziedzinie monetarnej)
22.marca 1971 - Rada Ministrów podejmuje formalną decyzję o tworzeniu unii walutowej do 1980. Etap I miał trwać do 1973
2.3.4.3. Zagrożenie planów monetarystycznych. Europejski Wąż Walutowy
1971 - kryzys, załamanie się światowego systemu walutowego
od 24.kwietnia 1972 -„Wąż walutowy”/”wąż w tunelu” - próba uratowania projektu unii walutowej - waluty członków mogły wahać się w stosunku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz