Ewolucja integracji europejskiej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewolucja integracji europejskiej - strona 1

Fragment notatki:

, okres eurosceptycyzmu, projekt Genscher-Colombo, Jednolity Akt Europejski, traktat z Maastricht, wspólnoty europejskie, traktat amsterdamski, traktat z Nicei oraz Konwent ds. Przyszłości Europy.

Literatura:
J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska Instytucje i prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2010 (rozdziały 2-7, 9 bez pkt 3, 10-13)
J. Barcz Ustrój UE, Warszawa 2010
J. Barcz Przewodnik po traktacie z Lizbony
Wymagania:
znajomość podstawowych zasad, na których opiera się funkcjonowanie UE
znajomość systemu prawnego UE oraz zasad dotyczących działania prawa Unii
znajomość systemu instytucjonalnego UE oraz procesu stanowienia prawa
Zagadnienia:
Ewolucja integracji europejskiej
Charakter prawny i zasady ustrojowe Unii
System instytucjonalny UE i procedury stanowienia prawa
System prawny UE
Prymat i stosowanie prawa Unii w prawie krajowym
Zarządzanie sprawami europejskimi na szczeblu krajowym (rola parlamentów krajowych, rola rządu na przykładzie Polski, rola organów regionalnych i lokalnych oraz partnerów społecznych).
Ewolucja integracji europejskiej.
Unia Europejska jest to nie tyle stan co pewien proces i znajdujemy się w pewnym etapie tego procesu integracji europejskiej. Żeby go dobrze zrozumieć, to dobrze wiedzieć w jaki sposób były one tworzone.
Wszystko zaczęło się od integracji gospodarczej, a więc od tworzenia pewnych powiązań gospodarczych między państwami założycielskimi wspólnot europejskich. Pierwsze pytanie jakie należy sobie zapytanie, to czy ten związek gospodarczy, który był na początku był celem (czy stanowienie wspólnego rynku przewidziane w pierwszych traktatach był celem działań) czy instrumentem. Proces intelektualnego tworzenia wizji zjednoczonej Europy zaczął się w starożytności. W XIX wieku pojawiły się pierwsze wizje zjednoczonej Europy wraz z Parlamentem, który miał ustanawiać prawo dla całego kontynentu, który będzie prawodawcą dla całej Europy i w ten sposób będzie zjednoczony. Pierwsze kroki ku zjednoczonej Europie pojawiają się po II wojnie światowej.
II wojna światowa była najstraszniejszym doświadczeniem dla Europy. Europa była wyniszczona i trzeba było ją postawić na nogi w ten sposób, żeby z jednej strony dać kontynentowi szansę odbudowy, zaś z drugiej strony - zapobiec konfliktom zbrojnym w przyszłości. Na zgliszczach powojennej Europy pojawiają się różne koncepcje teoretyczne wskazujące w jaki sposób przeprowadzić ten proces.
Pierwsza wizja to wizja konfederacyjna. Zakłada, że państwa europejskie będą ze sobą blisko współpracować, jednak przy zachowaniu swojej suwerenności. Będą decydowały o ciążących na nich zobowiązaniach międzynarodowych, za każdym razem będą musiały wyrazić zgodę na takie zobowiązania. Nie powstanie żaden ponadnarodowy organ, ale pewna silna więź współpracy oparta na traktacie między suwerennymi państwami. Wizja ta jest często określana mianem „Europy ojczyzn”. Ten termin został po raz pierwszy użyty przez generała de Gaulle'a, który był jednym z ważniejszych wyrazicieli tej konfederalistycznej wizji zjednoczonej Europy.


(…)

… prace takie szczególne ciało, a mianowicie Konwent Europejski. Został powołany przez Radę Europejską i składa się z przedstawicieli parlamentów krajowych, rządów państw członkowskich, przedstawicieli Unii Europejskiej. Jego celem jest opracowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Karta zostaje przygotowana i 07.12.2000 jest uroczyście proklamowana przez przewodniczącego Parlamentu, Komisji i Rady jako dokument polityczny. Karta Praw Podstawowych jest pierwszym katalogiem praw podstawowych w Unii Europejskiej, chociaż wówczas jeszcze nie ma charakteru prawnie wiążącego. Ma tylko i wyłącznie charakter polityczny. W związku z uroczystą jej proklamacją można powiedzieć, że w ten sposób instytucje Unii Europejskiej potwierdzają swoje zobowiązanie do poszanowania praw podstawowych jako ogólnych zasad prawa tak, jak to wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Traktat z Nicei w deklaracji dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej przewidywał, że wkrótce traktaty znów zostaną zreformowane. Dotychczasowe reformy instytucjonalne miały charakter tymczasowy dlatego, że miały tylko i wyłącznie na celu umożliwienie Unii Europejskiej przyjęcie nowych państw, natomiast uznano…
… Europejskiej - Unia Europejska uzyskuje kompetencje w takich dziedzinach jak spójność ekonomiczna i społeczna; powstaje wówczas Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i uzyskuje kompetencje w dziedzinach badań, technologii i ochrony środowiska; to wiąże się również z ustanowieniem rynku wewnętrznego i zapewnieniem pewnego poziomu społeczno-gospodarczego w całej Unii Europejskiej; wiąże…
… prawnego, aby został on przyjęty. Parlament Europejski został traktatem z Maastricht włączony w procedurę powoływania komisji europejskich. W ten sposób Komisja Europejska dostała większą demokratyczną legitymację dlatego, że Parlament Europejski musi dzisiaj wyrazić zgodę na określony skład Komisji Europejskiej aby mogła być powołana. Poza tym, pojawiły się nowe organy, m.in. Komitet Regionów
… integracyjnych. Traktat Amsterdamski nie przygotował Unii z instytucjonalnego punktu widzenia na przyjęcie nowych członków. W związku z tym, bardzo szybko, bo w 1999 została zwołana kolejna konferencja międzyrządowa, w której efekcie w 2000 został podpisany traktat nicejski. Mandat konferencji międzyrządowej był określony w ten sposób, żeby nowy traktat skupiał się tylko i wyłącznie na kwestiach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz