Traktat z Maastricht

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Traktat z Maastricht - strona 1 Traktat z Maastricht - strona 2

Fragment notatki:


Traktat z Maastricht ← poprawnie
Traktat z Maastricht - luty 1992 (wszedł w życie 1993)
od tego momentu Unia Europejska (wcześniej była tylko wspólnota)
jest traktatem reformującym, ale też założycielskim
jedna ze wspólnot europejskich (gospodarcza) zostaje zmieniona we Wspólnotę Europejską
tworzył nową organizację międzynarodową - Unię Europejską
miała stanowić rozszerzenie dotychczasowego procesu integracji
pierwszy filar - gospodarka - wszystko to co już mieliśmy w procesie integracji (gospodarcze, wszystkie dotychczasowe osiągnięcia)
drugi filar - nowa dziedzina współpracy - wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo
trzeci filar - współpraca sądowa i spraw wewnętrznych (policja, przekazywanie informacji dot. postępowań karnych)
dach świątyni - wspólne cele i wartości
fundament - wspólne regulacje dot. wejścia członków do UE, kwestia zmiany traktatów, procedury wprowadzające (co kiedy i jak zacznie obowiązywać)
pierwszy filar - współpraca o char. ponad krajowym - kwalifikowane podejmowanie decyzji (np. Parlament Europejski ma coś do powiedzenia)
drugi i trzeci - międzyrządowe podejmowanie decyzji. Reżim tylko międzyrządowy drugi i trzeci - międzyrządowy char. działań (sensu scriptum?) tylko i wyłącznie rządy państw członkowski decydują, i tylko jednomyślnie. Nie dopuszczalne interpretowanie prawa przez Trybunał Sprawiedliwości
zmienił nazwę z Rada Wspólnot na Radę UE. - nowa nazwa - procedura współdecyzji
gdy rada i parlament nie mogą dojść do porozumienia (obalają swoje poprawki) powoływany jest komitet pojednawczy
3 miesiące na podjęcie decyzji. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, cała procedura jest likwidowana)
w ramach wspólnot mamy : Trybunał Europejski, Rada UE, Radę Europejską, TS, Unia Europejska korzysta z tych organów tylko na zasadzie wypożyczenia (nie należą one do UE, tylko do organizacji wspólnot)
Rada Europejska - głowy państw i szefowie rządów ('74) - pierwszy i przez długi czas jedyny organ europejski ← tylko ta instytucja po traktacie z Maastricht
wprowadził ramy czasowe dla wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej, 3 etapy:
od lipca 1990 do końca 1993
wprowadzenie wspólnego rynku (swoboda przepływu kapitału itd.)
wspólna waluta ECU (czyt. eki) - Europejska Jednostka Przeliczeniowa (później z założenia zmieniona na EURO)
zacieśnienie współpracy finansowej
od początku 1994 - do końca 1998
państwa członkowskie powinny współpracować finansowo, wyrównując czynniki makroekonomiczne (odpowiedni poziom długu publicznego, PKB, stopy procentowej, deficytu publicznego, itd.) ←

(…)

… czynniki makroekonomiczne (odpowiedni poziom długu publicznego, PKB, stopy procentowej, deficytu publicznego, itd.) ← kryteria konwergencji (dopasowania, dostosowania się do wymogów)
Europejski Instytut Walutowy miał dbać i pilnować by państwa członkowskie wprowadziły te kryteria na czas
mógł udzielać pożyczek i kredytów - pomagać państwom członkowskim
w trzecim etapie przekształcony w europejski bank centralny
może także decydować o bieżącej polityce finansowej (np. może nakazać Narodowemu Bankowi Polskiemu zwiększenie rezerw obowiązkowych itp.)
od początku 1999 - do końca 2002
wprowadzenie EURO
Europejski System Banków Centralnych
Banki Centralne + Europejski Bank Centralny wprowadził Obywatelstwo UE
swoboda poruszania się po całym terytorium UE
dzięki temu, że mamy obywatelstwo krajowe, zyskujemy w ten sposób obywatelstwo unijne
Europejski Komitet Regionów opiniuje Akty Prawne
Rzecznik Praw Obywatelskich UE
zajmuje się tylko i wyłącznie naruszeniami spraw administracyjnych
Europejski Fundusz Spójności
kierowany do państw
tylko i wyłącznie infrastruktura drogowa i kolejowa oraz ochrona środowiska
Hiszpania, Portugalia, Grecja, Irlandia - stwierdziły, że nie podpiszą traktatu jeśli nie zostanie utworzony organ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz