Najważniejsze projekty integracji walutowej w EGiW, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najważniejsze projekty integracji walutowej w EGiW, sem III - strona 1 Najważniejsze projekty integracji walutowej w EGiW, sem III - strona 2

Fragment notatki:

Najważniejsze projekty integracji walutowej w EGiW -analiza porównawcza Nazwa projektu Przedstawione propozycje Stopień realizacji Pierwszy plan R. Barre'a (1969r.)
Konwergencja średniookresowych polityki gosp
Koordynacja polityki gosp krajów członkowskich EWG,
Utworzenie mechanizmu pomocy krótko- i średniookresowej dla rozwiązania problemów płatniczych Nie zrealizowany
Plan K. Schillera (1969r.)
Koordynacja polityki gosp krajów członkowskich EWG
Ograniczenie wahań kursów walut, wspomaganie systemem pomocy kredytowej,
Usztywnienie kursów walut, poprzedzające wprowadzenie wspólnej waluty,
Realizacja polityki pieniężnej i fiskalnej na szczeblu ponadnarodowym Nie zrealizowany , pewne elementy znalazły się w późniejszych projektach
Drugi plan R. Barre'a (1970r.)
Koordynacja polityki gosp krajów członkowskich EWG
Pełna liberalizacja przepływów kapitału,
Harmonizacja systemów podatkowych,
Wspólna zewnętrzna polityka walutowa,
Usztywnienie kursów walutowych Częściowo zrealizowany w późniejszych projektach
Plan Wemera (1970r.)
Koordynacja polityki gosp krajów członkowskich EWG
Ograniczenie wahań kursów walut, wspomaganie systemem pomocy kredytowej,
Usztywnienie kursów walutowych lub wprowadzanie wspólnej waluty,
Wspólna wewnętrzna i zewnętrzna polityka pieniężna i fiskalna
Zrealizowane elementy: -,,wąż w tunelu”
-system pomocy kredytowej
Plan J.P. Fourcade (1974r.)
Zwiększenie krótko- i średnioterminowego kredytowania w celu podtrzymywania węża walutowego
Zwiększenie interwencji na rynku walutowym związanymi z wahaniami kurów walut krajów Wspólnoty wobec siebie,
Prowadzenie jednolitej (wspólnej ) polityki walutowej wobec dolara, Zastosowanie w rozliczeniach Europejskiej Jednostki Rozrachunkowej (European Unit Of Account)
Nie zrealizowany, pewne elementy znalazły się w późniejszych projektach Kopenhaga 1978 -Francja ponownie wróciła do tego planu
Plan J. Delorsa (1989r.)
Pełna integracja rynków finansowych krajów członkowskich
Nieodwracalne usztywnienie kursów walut, a następnie zastąpienie tych walut jedną wspólną walutą,
Realizacja polityki pieniężnej na szczeblu ponadnarodowym
Jednolity rynek z pełną swobodą przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej,
Koordynacja polityki makroekonomicznej państw członkowskich
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz