Stosunki gospodarcze - ćwiczenia 30.12.2012

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki gospodarcze - ćwiczenia 30.12.2012 - strona 1 Stosunki gospodarcze - ćwiczenia 30.12.2012 - strona 2

Fragment notatki:


30.12.2012r. Dlaczego rada polityki pieniężnej upłynniła złotówkę - by poznać faktyczną wartość złotówki
Członkostwo w mechanizmie ERM II - od momentu utworzenia unii gospodarczo - walutowej 1999r; jeden z warunków kryteriów konwergencji; dla państw, które chcą przyjąć wspólną walutę
Kryteria konwergencji:
inflacja nie przekraczająca średniej inflacji 3 krajów o najniższej inflacji z Unii Europejskiej, a nie ze strefy euro dlatego gdy tworzono euro nie było podziału na kraje ze strefy euro i poza
60%PKB
3% PKB
kurs walutowy - wahania nie więcej niż 15%, uczestnictwo przez dwa lata w ERM II; dla pionierów członkostwo w Europejskim systemie walutowym (do 1999 r)
2%
Wartość złotówki ma być ustanowiona w stosunku do euro, +/- 15 %
Polska zawsze będzie spełniać warunek 2 - konstytucja, przekroczenie deficytu
Definicja Unii gospodarczej i walutowej - usztywnienie kursów - unia walutowa, bez waluty
po co jedna waluta: pogłębienie integracji (decyzja bardziej polityczna niż ekonomiczna; unia walutowa miała być początkiem unii walutowej), porównywanie cen;
unia gospodarcza - prowadzona tak: a) oddajemy kompetencje dla organu ponadnarodowego b)współpraca między sobą - to wybrała unia - jest bardziej elastycznie
EUROGRUPA - być może zalążek „rządu gospodarczego”
Kiedy Europa zaczęła mówić o unii walutowej po raz pierwszy? szczyt w Hadze, 69 rok, decyzja o utworzeniu unii gospodarczo walutowej; kto to wymyślił? Pierre Werner w 70 roku, plan o utworzeniu unii gospodarczo walutowej; przewidywał, że powstanie do 80 roku, nie udało się bo, upadek systemu z Breton Woods, kryzys energetyczny
Co unia wprowadziła by mieć stabilność walutową? Utworzenie systemu węża w tunelu - dostosowanie wahań kursu zewnętrznego do poziomu plus minus 2,25%; ważniejszy pomysł: Europejskiego Systemu Walutowego - porządek walutowy dla państw członkowskich EWG (1979 - 31.12.1998), a nie do budowania unii walutowej. Składał się z:
ecu - koszyk walutowy (Niemcy - 33%. Francja 19%); służyła do transakcji między bankami i ustalania budżetów i całej rachunkowości unii w ecu, jednostka przeliczeniowa i rezerwowa (rezerwy w ecu - rezerwy w walutach w koszyku)
ERM - usztywnienie kursów walutowych w stosunku do ecu, wahania 2,25 %, dla słabszych państw 6% - zmienione na plus minus 15% od 1992; teraz mamy erm2 bo już nie ma tego systemu; ecu zastąpione euro w stosunku 1:1; w stosunku do wartości ecu ustalało się kurs każdej waluty EWG; Francja chciała unii walutowej, a nie Niemcy, Niemcy się zgodzili na unię walutową, bo chciały zjednoczyć Niemcy (kanclerz Kol)
mechanizm interwencyjno - kredytowy
Kto w latach 80. zaczął mówić o utworzeniu Unii gosp - walut.? Jacques Delorse; 89 rok; plan mówiący o 3 etapach budowania unii, raport nie miał ani jednej daty, tylko same wizje budowy; daty pojawiają się w traktacie z Maastricht. Etapy:


(…)

…:
koniec budowy rynku wewnętrznego - do końca 1992 roku; przygotować nowy traktat dający podstawy prawne, wszystkie kraje musiały wejść do EWS (Wielka Brytania weszła)
od 1994 roku do 1998; utworzono ESBC(Europejski system banków centralnych); państwa przygotowują się na wejście do strefy euro, musza spełniać kryteria konwergencji; zamrożono koszyk ecu
od 1.01.1999 roku; przyjęcie euro przez państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz