Międzynarodowe stosunki gospodarcze

note /search

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - notatki do wykladow

 • Politechnika Warszawska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 2352
Wyświetleń: 8946

...Międzynarodowe stosunki walutowe Istota międzynarodowych stosunków walutowych Powstanie międzynarodowych stosunków walutowych datuje się od momentu, kiedy ukształtowały się na świecie systemy pieniężne wyróżniające poszczególne kraje. Wcześniej, w starożytności handel towarami odbywał...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Zasady protokołu dyplo...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1701

WYKŁAD 1. 01.10.2010r. Międzynarodowe stosunki gospodarcze są częścią ekonomii, zajmującą się transakcjami między krajami w dziedzinie wymiany towarów oraz usług, finansów, a także czynników produkcji - oznaczają transgraniczne, międzynarodowe interakcje w sferze gospodarczej podmiotów tychże stos...

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Prawa ekonomiczne rządzące przed...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2751

Wiek XV i XVI to okres wielkich odkryć geogr., podróży Kolumba, Magellana. Wykształtował się system gospodarki europejskiej, gdzie kilka krajów specjalizowało się w produkcji towarów przemysłowych (potęga- Anglia). Europa środ. i wsch. to rolnictwo i przemysł surowców. Kolejnym etapem były podboje...

Regionalne porozumienia handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1379

Regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej Międzynarodowa integracja gospodarcza jest stopniowym znoszeniem barier ekonomicznych między niepodległymi państwami. Strefa wolnego handlu W ha...

Tradycyjne teorie handlu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 910
Wyświetleń: 1890

Tradycyjne teorie handlu międzynarodowego Merkantylizm Anglia , między drugą połową XVI, a końcem XVII wieku. Pieniądz jest miarą bogactwa - posiadanie jak największej ilości kruszców szlachetnych stanowiło podstawę gospodarczej i politycz...

Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 3304

Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy Wzrost produkcji i wzrost konsumpcji w modelu Heckschera-Ohlina Handel gospodarczy wprowadza zmiany w trzech obszarach analizy: możliwości produkcyjnych wzrost możliwości produkcyjnych wyrażony jest graficznie w nowej krzywej transformacji. Nowy potenc...

Tendencje na rynku swiatowym, terms of trade

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2618

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 23.11.2011r. Długookresowe tendencje cen na rynku światowym: Generalnie po II wojnie światowej ceny towarów standaryzowanych rosły wolniej niż ceny produktów zindywidualizowanych Ceny towarów zindywidualizowanych - korelacja ze stanem aktywności gospod...

Teorie Międzynarodowych stosunków gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2954

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 26.10.2011r. TEORIA OBFITOŚCI CZYNNIKÓW PRODUKCJI (1933) Teoria łączy specjalizację krajów z wielkością posiadanych przez nie zasobów czynników produkcji Eli Heckscher (starszy;d), Bertil Ohlin (dostał Nobla za tę teorię - Heckscher nie) całą tę teor...

Wpływ BIZ na gospodarkę kraju lokalizacji kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1918

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 7.12.2011r. Wpływ BIZ na gospodarkę kraju lokalizacji kapitału (biorcy kapitału) Wpływ na zasoby kapitału Wpływ na bilans płatniczy (niekoniecznie jest to jednoznacznie pozytywne zjawisko, ale wszystkie kraje starają się przyciągać inwestorów zagrani...

Międzynarodowe przepływy kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 3332

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 30.11.2011r. Międzynarodowe przepływy kapitału. Międzynarodowe przepływy kapitału są to wszelkie odnotowane w bilansie płatniczym ruchy kapitały przez granicę (mamy do czynien...