Międzynarodowe stosunki gospodarcze

note /search

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - notatki do wykladow

 • Politechnika Warszawska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 8400

...Międzynarodowe stosunki walutowe Istota międzynarodowych stosunków walutowych Powstanie międzynarodowych stosunków walutowych datuje się od momentu, kiedy ukształtowały się na świecie systemy pieniężne wyróżniające poszczególne kraje. Wcześniej, w starożytności handel towarami odbywał...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady - Zasady protokołu dyplo...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1582

WYKŁAD 1. 01.10.2010r. Międzynarodowe stosunki gospodarcze są częścią ekonomii, zajmującą się transakcjami między krajami w dziedzinie wymiany towarów oraz usług, finansów, a także czynników produkcji - oznaczają transgraniczne, międzynarodowe interakcje w sferze gospodarczej podmiotów tychże stos...

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - Prawa ekonomiczne rządzące przed...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2611

Wiek XV i XVI to okres wielkich odkryć geogr., podróży Kolumba, Magellana. Wykształtował się system gospodarki europejskiej, gdzie kilka krajów specjalizowało się w produkcji towarów przemysłowych (potęga- Anglia). Europa środ. i wsch. to rolnictwo i przemysł surowców. Kolejnym etapem były podboje...

Regionalne porozumienia handlowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1344

Regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej Międzynarodowa integracja gospodarcza jest stopniowym znoszeniem barier ekonomicznych między niepodległymi państwami. Strefa wolnego handlu W ha...

Tradycyjne teorie handlu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1778

Tradycyjne teorie handlu międzynarodowego Merkantylizm Anglia , między drugą połową XVI, a końcem XVII wieku. Pieniądz jest miarą bogactwa - posiadanie jak największej ilości kruszców szlachetnych stanowiło podstawę gospodarczej i politycz...

Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 3213

Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy Wzrost produkcji i wzrost konsumpcji w modelu Heckschera-Ohlina Handel gospodarczy wprowadza zmiany w trzech obszarach analizy: możliwości produkcyjnych wzrost możliwości produkcyjnych wyrażony jest graficznie w nowej krzywej transformacji. Nowy potenc...

Tendencje na rynku swiatowym, terms of trade

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2359

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 23.11.2011r. Długookresowe tendencje cen na rynku światowym: Generalnie po II wojnie światowej ceny towarów standaryzowanych rosły wolniej niż ceny produktów zindywidualizowanych Ceny towarów zindywidualizowanych - korelacja ze stanem aktywności gospod...

Teorie Międzynarodowych stosunków gospodarczych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2660

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 26.10.2011r. TEORIA OBFITOŚCI CZYNNIKÓW PRODUKCJI (1933) Teoria łączy specjalizację krajów z wielkością posiadanych przez nie zasobów czynników produkcji Eli Heckscher (starszy;d), Bertil Ohlin (dostał Nobla za tę teorię - Heckscher nie) całą tę teor...

Wpływ BIZ na gospodarkę kraju lokalizacji kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1834

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 7.12.2011r. Wpływ BIZ na gospodarkę kraju lokalizacji kapitału (biorcy kapitału) Wpływ na zasoby kapitału Wpływ na bilans płatniczy (niekoniecznie jest to jednoznacznie pozytywne zjawisko, ale wszystkie kraje starają się przyciągać inwestorów zagrani...

Międzynarodowe przepływy kapitału

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 3115

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 30.11.2011r. Międzynarodowe przepływy kapitału. Międzynarodowe przepływy kapitału są to wszelkie odnotowane w bilansie płatniczym ruchy kapitały przez granicę (mamy do czynien...