Tradycyjne teorie handlu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tradycyjne teorie handlu - strona 1 Tradycyjne teorie handlu - strona 2 Tradycyjne teorie handlu - strona 3

Fragment notatki:


Tradycyjne teorie handlu międzynarodowego Merkantylizm Anglia , między drugą połową XVI, a końcem XVII wieku.
Pieniądz jest miarą bogactwa - posiadanie jak największej ilości kruszców szlachetnych stanowiło podstawę gospodarczej i politycznej potęgi poszczególnych krajów. W świetle tego rozumowania handel międzynarodowy warto prowadzić po to, aby zwiększyć zasoby kruszców. Korzyści z handlu odnoszą kraje, które potrafią uzyskać nadwyżkę eksportu nad importem, czyli dodatni bilans handlowy.
Koncepcje merkantylistów skrytykował David Hume odwołując się do ilościowej teorii pieniądza. Wskazał on, że złoto i srebro napływające do kraju mającego nadwyżkę eksportu zwiększą podaż pieniądza i spowodują wzrost poziomu cen, a zatem pogorszą konkurencyjność jego towarów na rynku międzynarodowym. Z kolei w kraju, w którym import przewyższa eksport, podaż pieniądza zmniejszy się w wyniku odpływu złota i srebra, ceny spadną, a konkurencyjność towarów tu produkowanych wzrośnie.
Podstawowy błąd merkantylizmu to uznanie nadwyżki eksportu za wskaźnik dobrobytu. Implikuje to, że ważna jest jedynie ta część produkcji, która idzie na eksport lub zastępuje import. Implikuje to również, że handel międzynarodowy jest grą o sumie zerowej - korzyści jednego kraju są stratą drugiego, bo wszystkie kraje nie mogą jednocześnie uzyskać nadwyżki eksportowej. Teoria klasyczna Przedstawiciele tzw. szkoły klasycznej wykazali, że handel międzynarodowy jest grą o sumie dodatniej , co oznacza, że wszystkie kraje mogą odnosić korzyści. Dowiedli, że podstawowym powodem prowadzenia handlu są różnice w cenach rynkowych-towary tańsze w kraju eksportujemy, towary tańsza za granicą importujemy. Różnice w cenach biorą się z różnic w realnych kosztach produkcji - różnic w nakładach pracy jako jedynego czynnika wytwórczego. Przewaga absolutna Adam Smith
O korzyściach z handlu decydują absolutne różnice w kosztach produkcji między krajami. Każdy kraj potrafi wyprodukować jakiś towar taniej, czyli zużywając mniej pracy niż jego partnerzy. To znaczy, że każdy kraj ma przewagę absolutną w wytwarzaniu jednego lub więcej towarów. Przewaga względna David Ricardo
Absolutna przewaga w kosztach produkcji nie jest warunkiem koniecznym rozwoju handlu. Decydujące znaczenie ma przewaga absolutna, rozumiana jako stosunek kosztów realnych poszczególnych towarów w obu krajach. Jeśli nie jest on jednakowy, wymiana i specjalizacja przynoszą korzyści niezależnie od tego, czy produkujemy wszystko towary taniej od zagranicy.
Założenia upraszczające (dotyczące teorii klasycznej) :
Gospodarka składa się z 2 krajów, 2 towarów i 1 czynnika produkcji,
Nie występuję koszty transportu i inne koszty transakcyjne w handlu,


(…)

… konsumpcyjna, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego, maszyny budowlane
dobra zróżnicowane poziomo - produkty mające różne cechy(barwa i smak koniaku) bądź produkty postrzegane przez konsumentów jako różne (aspiryna)
dobra zróżnicowane pionowo - różnią się wyłącznie jakością i ceną
Handel wewnątrzgałęziowy mierzony jest wskaźnikiem Grubela-Lloyda.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz