Regionalne porozumienia handlowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regionalne porozumienia handlowe - strona 1 Regionalne porozumienia handlowe - strona 2 Regionalne porozumienia handlowe - strona 3

Fragment notatki:


Regionalne porozumienia handlowe i inne formy międzynarodowej integracji gospodarczej
Międzynarodowa integracja gospodarcza jest stopniowym znoszeniem barier ekonomicznych między niepodległymi państwami. Strefa wolnego handlu W handlu wzajemnym znoszone są cła, kwoty importowe oraz instrumenty o podobnych skutkach. Jednocześnie uczestnicy strefy zachowują autonomię w polityce handlowej wobec państw trzecich, co oznacza, że stosują taryfę celną i inne środki ochronne według własnego uznania.
- tzw. świadectwo pochodzenia, uniemożliwia krajom trzecim wykorzystania zróżnicowanych zewnętrznych barier handlowych.
- kraje członkowskie mogą stosować wobec siebie procedury antydumpingowe NAFTA (Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu) : Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk
ASEAN(Stowarzyszenie Narodów Azji Płd-Wsch) : Brunei, Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Wietnam, Kambodża, Laos, Birma Unia Celna Uczestnicy prowadzą wspólną politykę handlową, dlatego reguły pochodzenia towarów są niepotrzebne. Jeśli stosowane są takie same reguły ochrony konkurencji, nie zachodzi potrzeba posługiwania się procedurami antydumpingowymi.
Unia dwustronna : Słowacja, Czechy
Unia wielostronna : MERCOSUR - Wspólny Rynek Południa - Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Wenezuela Wspólny Rynek Zakres tej integracji obejmuje unię celną poszerzoną o swobodny przepływ czynników produkcji. Oznacza to brak ograniczeń dla migracji ludności, dla transferu technologii, zakładania przedsiębiorstw, zaciągania kredytów, kupowania instrumentów finansowych i podejmowania innych form inwestowania. Uczestnicy stosują wspólne regulacje wobec państw trzecich. Przykładem wspólny rynek Unii Europejskiej. Unia gospodarcza Unia ta łączy atrybuty wspólnego rynku z integracją krajowych polityk ekonomicznych, dotyczących regulacji rynku, ochrony konkurencji i kształtowania struktury gospodarki, zagadnień makroekonomicznych ( polityka pieniężna, fiskalna i walutowa), oraz kwestii podatkowych i społecznych. Wspólna polityka wobec reszty świata. Przykładem unia gospodarcza i walutowa UE.
„teoria unii celnej” Jacoba Vinera - ekonomiczne konsekwencje zniesienia protekcji w skali regionalnej nie są równie jednoznaczne, jak konsekwencje wprowadzenia wolnego handlu w całej gospodarce światowej. Efekt kreacji handlu i efekt przesunięcia handlu Efekt kreacji zwiększa dochód narodowy uczestników, ponieważ dzięki zniesieniu ceł i innych barier import z unii celnej staje się bardziej konkurencyjny od towarów wytwarzanych w kraju. Zastosowuje się zasoby pracy, kapitału i innych czynników w sposób bardziej wydajny. Wzrost produkcji prowadzi do zwiększenia wzajemnego eksportu i importu, czyli umożliwia realizowanie korzyści z handlu zagranicznego. W rezultacie rośnie konsumpcja w państwach członkowskich.


(…)

…, że lokalizacja produkcji w ośrodkach peryferyjnych staje się bardziej atrakcyjna ze względu na niższe koszty działalności. Unia Europejska
Traktat o UE, podpisany w Maastricht 1991 r. , w Holandii. Unie tworzyły Wspólnoty Europejskie uzupełnione o wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz o współpracę w polityce spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości. Wspólnota Europejska - dawniej EWG.
EWG…
… na demokratyzację kraju i do wprowadzenia mechanizmów rynkowych w celu rozwiązania problemów trapiących kraje Trzeciego Świata. Otwarcie rynków zbytu ułatwiłoby rozwój eksportu, przyciągnęłoby inwestorów zagranicznych i przyspieszyłoby modernizację gospodarki. Można też liczyć na pomoc finansową. Przeciwnicy NAFTA przestrzegali przed destrukcyjnym wpływem konkurencji tanich towarów z importu na wielkość produkcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz