Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy - strona 1 Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy - strona 2 Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy - strona 3

Fragment notatki:


Wzrost gospodarczy a handel międzynarodowy Wzrost produkcji i wzrost konsumpcji w modelu Heckschera-Ohlina Handel gospodarczy wprowadza zmiany w trzech obszarach analizy:
możliwości produkcyjnych
wzrost możliwości produkcyjnych wyrażony jest graficznie w nowej krzywej transformacji. Nowy potencjał może bardziej sprzyjać rozwijaniu produkcji towaru eksportowanego niż importowanego(wariant pro wymienny wzrostu),towaru importowanego niż eksportowanego(wariant antywymienny), lub zwiększać możliwości produkcyjne obu towarów w tym samym stopniu(wariat realny)
Wzrost możliwości produkcyjnych może być spowodowany przez:
zmianę podaży czynników wytwórczych, dzięki zatrudnieniu dodatkowych ilości pracy, kapitału lub obu czynników łącznie
postęp techniczny polegający na zwiększeniu produkcyjności pracy, kapitału lub obu czynników łącznie
zmianę podaży czynników wytwórczych i postęp techniczny
wielkość produkcji i konsumpcji
Z punktu widzenia uzależnienia gospodarki kraju od wymiany z zagranicą może to :
zwiększyć je, jeśli np. szybciej wzrośnie produkcja towaru eksportowanego niż importowanego
pozostawić na tym samym poziomie, jeśli produkcja obu dóbr zwiększy się tak samo
zmniejszyć , jeśli np. produkcja towaru importowanego wzrośnie, a eksportowanego zmaleje
W zależności od dynamiki popytu i kierunku zmian w preferencjach nabywców, uzależnienie gospodarki kraju od zagranicy, może:
rosnąć, jeśli np. szybciej zwiększy się konsumpcja towaru importowanego niż eksportowanego
pozostać na tym samym poziomie, jeśli konsumpcja obu towarów zwiększy się tak samo
maleć, jeśli np. konsumpcja towaru eksportowanego wzrośnie, a importowanego spadnie
Ponadto zmiany wielkości produkcji oraz zmiany w konsumpcji w dużym kraju mogą różnokierunkowo oddziaływać na jego terms of trade.
Nie zawsze wzrost gospodarczy prowadzi do zwiększenia obrotów z zagranicą i nie zawsze przysparza krajowi korzyści z handlu. Wzrost zrównoważony - ma miejsce, jeśli podaż obu czynników produkcji zwiększy się w tym samym tempie w danym okresie, nie istnieją korzyści ze skali produkcji, a technologie są stałe. Wtedy możliwości produkcyjne oraz faktyczne rozmiary produkcji obu towarów też zwiększają się proporcjonalnie do przyrostu zasobów kapitału i pracy. Wzrost niezrównoważony - sytuacja, w której zwiększa się podaż tylko jednego czynnika produkcji, powiedzmy pracy. Krzywa transformacji przesunie się dalej od początku układu współrzędnych, ponieważ wzrosną możliwości produkowania obu dóbr. Większa ilość pracy oznacza jednak, że bardziej wzrosną możliwości produkowania dobra pracochłonnego - nowa krzywa nie będzie zatem symetryczna względem starej, jak przy wzroście zrównoważonym, lecz będzie przesunięta ukośnie - w przypadku dobra pracochłonnego dalej.


(…)

… niezrównoważonego wzrostu produkcji nakładają się zmiany w konsumpcji, spowodowane większymi dochodami społeczeństwa.
Korzyści i zagrożenia związane ze wzrostem w gospodarce otwartej
Wzrost gospodarczy w małym kraju uczestniczącym w handlu międzynarodowym zawsze podnosi poziom dobrobytu społecznego(nie, kiedy cenowa elastyczność popytu < 1 )
choroba holenderska” - Holandia rozpoczęła eksploatację złóż gazu ziemnego z pól na morzu północnym. Wzrost produkcji i dochodów z tego tytułu spowolnił rozwój przemysłu przetwórczego, co przejawiło się m.in. spadkiem udziału jego wyrobów w produkcie krajowym i eksporcie. Korzystając z Twierdzenia Rybczyńskiego, łatwo możemy wyjaśnić to zjawisko : odkrycie nowych zasobów naturalnych szybko zwiększyło zyskowność produkcji w przemyśle wydobywczym, był on w stanie…

Przyjmuje się, że B+R tworzą dwa rodzaje dóbr. Pierwszym są innowacje jako takie. Drugim jest informacja techniczna zawarta w nowych produktach.
Państwo może stymulować przedsiębiorstwa do inwestowania B+R w różny sposób : przez ochronę praw własności intelektualnej, finansowanie badań podstawowych, dofinansowanie publikacji wyników badań. Również handel może zachęcić do inwestowania w B+R - dostęp…
…, zatrudnienia i eksportu. Przed następstwami „choroby holenderskiej” można się bronić, zwiększając produkcyjność czynników wytwórczych za pomocą usprawnień technologicznych i organizacyjnych
„wzrost zubażający” - przyjmijmy, że kraj A zwiększy produkcję, oferując takie ilości ołowiu na eksport, które spowodują spadek cen na rynkach międzynarodowych, jego terms of rade ulegną pogorszeniu. Efekt cenowy zmniejszy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz