Efekt kreacji i przesunięcia handlu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Efekt kreacji i przesunięcia handlu - strona 1 Efekt kreacji i przesunięcia handlu - strona 2 Efekt kreacji i przesunięcia handlu - strona 3

Fragment notatki:

Majewska. Notatka składa się z 3 stron.
EFEKT KREACJI HANDLU, A EFEKT PRZESUNIĘCIA HANDLU (kreacja handlu w unii celnej) Efekt kreacji handlu - trade creation effect - wyraża się we wzroście wolumenu wzajemnych obrotów handlowych krajów tworzących unię celną - w wyniku usunięcia ceł i innych barier w handlu między krajami unii oraz wprowadzenia wspólnej zewnętrznej taryfy celnej. Zniesienie ceł wewnątrz unii powoduje, iż pewne rodzaje towarów wytwarzane w poszczególnych krajach unii po cenach konkurencyjnych w stosunku do towarów miejscowych. Efekt kreacji handlu można jednocześnie rozpatrywać znacznie szerzej, przy założeniu, że unia celna ma wpływ nie tylko na handel krajów do niej należących, lecz także na handel międzynarodowy w ogóle. W takim znaczeniu efekt kreacji handlu wywoływany utworzeniem unii celnej wyraża ogólny wzrost popytu na import w krajach unii, jak również zmiany popytu na import w krajach trzecich. Załóżmy, że w warunkach braku preferencji celnych kraje A i B zaspokajały potrzeby w zakresie towaru x własną produkcją, mimo że kraj B produkował go taniej. Cło nałożone przez kraj A na import tego towaru znacznie go jednak podrożyło (powyżej kosztów produkcji w kraju A). Utworzenie strefy wolnego handlu lub unii celnej zasadniczo zmieniło sytuację. Krajowi A przestała się opłacać własna produkcja, skoro powstały możliwości tańszego importu z kraju B. Efekt kreacji handlu zależy od elastyczności cenowej popytu na importowane towary i elastyczności cenowej podaży w kraju eksportera. Im ta elastyczność jest większa, tym efekt kreacji jest większy. Efekt przesunięcia handlu - trade diversion effect - wyraża się w zwiększeniu udziału krajów należących do unii celnej w handlu wzajemnym oraz w zmniejszaniu udziału krajów trzecich, w wyniku przesunięcia się źródeł zakupu określonych towarów z krajów nawet o niższych kosztach produkcji, lecz pozostających poza obrębem unii, do krajów wchodzących w skład unii celnej. U podstaw efektu przesunięcia znajduje się zróżnicowanie stawek celnych; wewnątrz unii pozostają one zniesione, natomiast w stosunkach z krajami trzecimi są nadal stosowane. Możemy założyć, iż trzy kraje A, B, C różnią się między sobą kosztami produkcji pewnego towaru X. Kraj A ma koszty najwyższe, kraj C zaś koszty najniższe. W warunkach braku preferencji celnych, strefy wolnego handlu czy też unii celnej oczywisty jest fakt, iż kraj A importować będzie towar X z kraju C. W przypadku jednak powstania preferencji celnych między krajami A i B, zmienią się także kierunki handlu. Kraj A przestanie importować z poprzednio najtańszego kraju C, zacznie zaś importować z kraju B, który to po zniesieniu ceł stał się relatywnie tańszy od kraju C. WSPÓŁCZYNNIK TERMS OF TRADE W tzw. ujęciu cenowym współczynnik terms of trade jest rozumiany jako relacja zmian cen towarów eksportowanych do zmian cen towarów importowanych przez poszczególne kraje

(…)

… importowanych przez poszczególne kraje. Zmiany tego wskaźnika przedstawiają kształtowanie się korzyści krajów prowadzących wymianę.
Poprawa TOT następuje gdy ceny dóbr eksportowanych w okresie danego roku rosną szybciej niż ceny dóbr importowanych . Oznacza to, że dane państwo zapłaci mniej za produkty importowane, innymi słowy musi mniej `wyeksportować' aby zrównoważyć bilans handlowy. Jeżeli sytuacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz