TERMS OF TRADE-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
TERMS OF TRADE-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

TERMS OF TRADE
Opracowane na podstawie Rozdziału 3.5 podręcznika ,,Międzynarodowe stosunki gospodarcze'' autorstwa Adama Budnikowskiego.
Zaobserwowane we wcześniej omawianych teoriach handlu międzynarodowego prawidłowości oraz zastosowane narzędzia mogą, po pewnej modyfikacji, być wykorzystane do badania zmian relacji cen mających miejsce w handlu międzynarodowym. Narzędzia umożliwiające tę procedurę zwane są zarówno w literaturze anglosaskiej, jak i w polskiej terms of trade. Trzeba przy tym pamiętać, że w języku angielskim terminu tego używa się także wtedy, gdy omawiając modele handlu międzynarodowego, mówi się o stosunku, w jakim wymienia się jeden towar na drugi. W polskiej literaturze przedmiotu przyjęło się natomiast używanie w takiej sytuacji polskiego określenia - relacje wymienne (np. miedzi na wino).
Najczęściej używane są towarowe terms of trade. Są to relacje zmian (indeksu) cen w eksporcie do zmian (indeksu) cen w imporcie danego kraju. Wskaźnik ten, dla ułatwienia odczytu, zwyczajowo mnoży się przez 100. Wskaźnik towarowych terms of trade można zapisać za pomocą następującej formuły:
TotT = (Peks1/Peks0 / Pim1/Pim0) *100
gdzie:
Peks1 - ceny w eksporcie danego kraju w roku badanym Peks0 - ceny w eksporcie danego kraju w roku wyjściowym
Odpowiednie oznaczenia co do importu.
Towarowe terms of trade są najczęściej używanym miernikiem zmian cen w handlu międzynarodowym. Zwykle wzrost tego wskaźnika traktowany jest jako zjawisko pozytywne, a spadek jako negatywne. Taka interpretacja jest jednak uzasadniona przede wszystkim wówczas, gdy dany kraj jest stosunkowo mały i w związku z tym nie ma wpływu na ceny towarów na rynku światowym. Poprawa towarowych terms of trade oznacza wówczas, że zmiany cen na rynku światowym są dla danego kraju korzystne.
Bardziej zaawansowanym wskaźnikiem jest dochodowe terms of trade. Jest to wskaźnik zmian cen w obrotach handlowych danego kraju otrzymany w wyniku pomnożenia towarowych terms of trade przez indeks wolumenu eksportu. Formuła dochodowych terms of trade przybiera zatem następującą postać:
TotD = TotT * Qeks gdzie:
Qeks - Qeks1/Qeks0, indeks eksportu w cenach stałych
W porównaniu ze wskaźnikiem towarowym terms of trade dochodowe terms of trade mają bardziej jednoznaczną interpretację ekonomiczną. Dają one bowiem odpowiedź na pytanie, czy w porównaniu z okresem wyjściowym dany kraj może sprowadzić z zagranicy więcej czy mniej dóbr. Analizując formułę tego wskaźnika, można oczywiście zauważyć, że może on być większy od 100, a więc wskazywać na zwiększone możliwości importu także w sytuacji, gdy cenowe ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz