Terms of trade - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terms of trade - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Terms of trade (TOT) - relatywne ceny dóbr eksportowanych do importowanych (w danym państwie), określane warunkami wymiany międzynarodowej. TOT może być cenowe (nominalne) lub ilościowe (realne). Wskaźnik ten pokazuje zmiany siły nabywczej eksportu w stosunku do importu poszczególnych krajów.
Zmiany tego wskaźnika przedstawiają kształtowanie się korzyści krajów prowadzących wymianę. Poprawa TOT następuje gdy ceny dóbr eksportowanych w okresie danego roku rosną szybciej niż ceny dóbr importowanych . Oznacza to, że dane państwo zapłaci mniej za produkty importowane, innymi słowy musi mniej `wyeksportować' aby zrównoważyć bilans handlowy. Jeżeli sytuacja jest odwrotna - relacja jest odwrotna - za eksport można kupić mniej.
Na kształtowanie się wskaźnika terms of trade decydujący wpływ mają ceny na rynkach światowych.
W opracowaniach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego wykorzystuje się poniższy wzór:
TT = le / li
Gdzie:
TT = wskaźnik "terms of trade"
Ie = wskaźnik cen eksportu
Ii = wskaźnik cen importu
Cenowe terms of trade
Jest to innymi słowy stosunek zmian cen dewizowych w eksporcie do zmiany cen dewizowych w imporcie, który może być określany zarówno przy stałej jak i zmiennej strukturze rzeczowej handlu międzynarodowego.
Czynnikowe terms of trade
Czynnikowe TOT może być również ustalane przy zmiennej jak i stałej strukturze rzeczowej handlu międzynarodowego.
Podobnie jak przy cenowych TOT - wskaźnik większy od 1 oznacza pozytywne efekty, natomiast mniejszy od 1 - negatywne.
Uwagi do TOT Terms of trade nie może być używany jako np. wskaźnik dobrobytu danego państwa. Wskaźniki TOT mówią nam jedynie o relatywnych zmianach w eksporcie i imporcie w danych krajach. W rzeczywistości, w której istnieje wiele państw, tysiące produktów oraz wiele innych czynników - obliczenie TOT może stać się bardzo skomplikowane, dlatego też wskaźnik ten może być obarczony znacznym błędem.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz