Międzynarodowe stosunki gospodarcze - strona 2

Przestepczosc zorganizowana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1470

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze wykład, 14.12.2011r. c.d. Cechy grup przestępczości zorganizowanej na świecie: Transnarodowy charakter (działają w całej gospodarce światowej, przekraczają granice państwowe, bardzo szybko dokonują ...

Wymiana międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Odrobina
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1365

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Wykład, 19.10.2011r. Za miesiąc zajęcia w sportowym! (16 listopada) Wymiana międzynarodowa = pierwsza, najstarsza forma relacji. Merkantylizm (utożsamiano bogactwo krajów z wielkością gromadzonych w tym ...

Globalne problemy demograficzne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 658
Wyświetleń: 805

Globalne problemy demograficzne Problemy demograficzne możemy rozpatrywać w znaczeniu negatywnym(jako zagrożenie, którego nie da się uniknąć) i znaczeniu pozytywnym(jako wyzwanie stojące przed kimś lub przed czymś, co wymaga działań). Istota globalnych problemów: Przyczyną tych problemów jest rozw...

Gospodarcza pozycja państw- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 651
Wyświetleń: 595

Gospodarcza pozycja państw Pozycja(ranga) to położenie czegoś w stosunku do czegoś, np. gospodarek narodowych państw - porównując je otrzymujemy gospodarczą pozycję międzynarodową państw. Pozycji może być wiele, bo jest wiele wyznaczników. Im większa pozycja państwa, tym większa jego rola w sm, a w...

Gospodarka światowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 994
Wyświetleń: 1484

Gospodarka światowa Współczesna gospodarka światowa znacznie różni się od wcześniejszej, gdyż podlega ewolucji, jest dynamiczna i wraz z rozwojem naukowo - technicznym jej oferta się powiększa, a produkty są coraz tańsze i szeroko dostępne, jest coraz więcej podmiotów, relacje między nimi stają się...

Handel zagraniczny RP- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 616
Wyświetleń: 630

Handel zagraniczny RP Handel towarami po transformacji, a więc sprywatyzowaniu handlu zagranicznego. Obroty towarowe Polski możemy mierzyć na dwa sposoby: 1). Ujęcie rzeczowe(stosowane przez GUS na podst. analizy dokumentacji z fizycznym przemieszczeniem się towarów za granicą, liczone w ramach ku...

Kontrola eksportu towarów strategicznych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 371
Wyświetleń: 574

Kontrola eksportu towarów strategicznych Obecnie mamy wysoki stopień swobody wymiany, coraz mniej ograniczeń, co wynika m.in. z postępującej globalizacji. Rolnictwo i WPR w UE są kontrolowane, ale w skali globalnej kontrola jest mniejsza. Strategiczne znaczenie niektórych towarów sprawia jednak, że...

Międzynarodowe stosunki podatkowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 343
Wyświetleń: 819

Międzynarodowe stosunki podatkowe Zyskuje to na znaczeniu wraz z przepływem kapitału, towarów, ludzi. Relacje podatkowe są istotne wraz z integracją. Podatek jest to publicznoprawne(nakładane przez władze publiczne wg. obowiązujących zasad prawnych), nieodpłatne(państwo do niczego się nie zobowiązu...

Najpotężniejsze gospodarki świata- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 455
Wyświetleń: 735

Najpotężniejsze gospodarki świata Najpotężniejsze gospodarki, nie znaczy najbogatsze. Potęga państw jest liczona PKB globalnym, a nie w przeliczeniu na mieszkańca. Miarą bogactwa(dobrobytu) państw jest PKB per capita. PKB globalne jest miarą potęgi(wielkości) gospodarki. Porównując potencjał 5 naj...

ONZ- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Hanna Maria Dumała
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1372

ONZ Karta NZ niewiele mówiła o sprawach społecznych i ekonomicznych. Zostały one powiązane ze sobą, traktowane wspólnie, aby służyć osiągnięciu celu głównego jakim jest bezpieczeństwo. Sprawy ekonomiczne zostały poruszone w rozdz. 9 KNZ. Zgodnie z celami ONZ problemy gospodarcze o charakt. międzyna...