ONZ- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ONZ- opracowanie - strona 1 ONZ- opracowanie - strona 2 ONZ- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ONZ
Karta NZ niewiele mówiła o sprawach społecznych i ekonomicznych. Zostały one powiązane ze sobą, traktowane wspólnie, aby służyć osiągnięciu celu głównego jakim jest bezpieczeństwo. Sprawy ekonomiczne zostały poruszone w rozdz. 9 KNZ. Zgodnie z celami ONZ problemy gospodarcze o charakt. międzynarodowym mają być rozwiązywane w drodze współpracy międzynarodowej. W art. 55 wyróżniono cele szczegółowe, takie jak sprzyjanie podniesieniu stopy życiowej, pełne zatrudnienie, warunki dla rozwoju gospodarczego i społecznego, rozwiązywanie międzynarodowych problemów gospodarczych, społecznych, ochrony zdrowia itp. System NZ uległ ewolucji- zwiększyło się znaczenie spraw gospodarczych. ONZ jest częścią większej całości, jaką jest system ONZ. Elementy systemu ONZ odpowiedzialne za sprawy społeczno - gospodarcze:
1). Organy ONZ: Zgromadzenie Ogólne, Rada Gospodarczo Społeczna(jako rdzeń, centrum, środek systemu. ZO jest głównym organem ONZ, odpowiedzialnym za realizację zadań)
2). Organy specjalne: np. ITC, UNDP, UNCTAD, WFP(nie są wymienione w Karcie NZ, powoływane przez organy główne do pomocy)
3). Organizacje wyspecjalizowane: m.in. ILO, IMF, UNIDO, grupa Banku Światowego(IBRD, IFC, IDA, MIGA, ICSID) - tzw. Agendy, organizacje autonomiczne i niezależne, które współpracują z ONZ.
Sesje specjalne ZO(Sesje specjalne ZO są tematyczne, dot. wybranej kwestii, która wymaga szerszego rozpatrzenia(przez 30 lat ONZ nie znalazła spraw ekonomicznych wartych większej uwagi):
VI: 9 kwietnia - 2 maja 1974 r., „Surowce i rozwój”(na wniosek Algierii, problematyka surowców energetycznych poruszona z uwagi na szok naftowy, dyskutowano o wpływie braku surowców na rozwój, a także jak posiadanie surowców wpływa na pozycję państwa na arenie mn.; nowo przyłączone państwa rozwijające się stanowiły większość w ZO ONZ, stąd nowa tematyka obrad)
VII: 1-16 września 1975 r., „Rozwój i międzynarodowa współpraca ekonomiczna”(kontynuacja, jednak nowe okoliczności, wyróżniono 6 tematów)
XI: 25 sierpnia - 15 września 1980 r., Nowy międzynarodowy ład ekonomiczny”
XVIII: 23-27 kwietnia 1990 r., „Międzynarodowa współpraca ekonomiczna”(początek nowych spotkań, krótszych, sesje wąskie, konkretne problemy)
XIX: 23-27 czerwca 1997 r., „Szczyt Ziemi+5”
XXIV: 26-30 czerwca 2000 r., „Rozwój społeczny”(ma nachylenie społeczne)
Szczyty Ziemi:
I. 3-14 czerwca 1992, Rio de Janeiro - Szczyt Ziemi „Środowisko i Rozwój”(UNCED), szczyt ekologiczny, wpływ rozwoju na środowisko naturalne. W jego wyniku powstała Agenda 21 - plan działań na XXI w, składający się z 40 części.
II. 24 sierpnia - 4 września 2002, Johannesburg

(…)


Powstała w 1947r. w Genewie
56 członków, w tym USA(z uwagi na plan Marshalla), Kanada(bo to sąsiad USA), Izrael(z uwagi na to, że nie pasował do komisji swojego regionu geograficznego, gdzie były same państwa arabskie) i azjatyckie państwa postradzieckie(jako sukcesorzy ZSRR, który przynależał do tej komisji, poza tym chęć wciągnięcia tych państw do demokratycznych wpływów Europy)
6 Komitetów sektorowych oraz grupy robocze i eksperckie
Przewodniczący: Ugi Zvekić(Serbia)
Główne dziedziny działalności: środowisko, osiedla ludzkie, statystyka, integracja gospodarcza, energia odnawialna, handel, drewno, transport
Narzędzia: dialog polityczny, analizy polityki, opracowywanie konwencji, norm, standardów, pomoc techniczna, wymiana dobrych praktyk
Rezultaty formalne: ponad 30 konwencji i protokołów oraz ponad 250…
… skrajne ubóstwo i głód(zmniejszyć do 2015 roku o połowę liczbę ludzi, których dochód nie przekracza 1 USD dziennie)
2). Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym(zapewnić do 2015 roku wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwość ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym)
3). Promować równość płci i awans społeczny kobiet(wyeliminować nierówny dostęp płci do pierwszego i drugiego szczebla edukacyjnego do 2005 roku, a na wszystkich szczeblach do 2015 roku)
4). Ograniczyć umieralność dzieci(zmniejszyć o 2/3 wskaźnik umieralności dzieci w wieku do lat 5 w latach 1990- 2015)
5). Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami(zmniejszyć o 3/4 wskaźnik umieralności matek w latach 1990-2015)
6). Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób(powstrzymać do 2015…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz