Prawa człowieka w ONZ-opracowanie - Karta Atlantycka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka w ONZ-opracowanie - Karta Atlantycka - strona 1 Prawa człowieka w ONZ-opracowanie - Karta Atlantycka - strona 2 Prawa człowieka w ONZ-opracowanie - Karta Atlantycka - strona 3

Fragment notatki:

Prawa człowieka w ONZ
Cz. I
Karta Atlantycka 14 sierpnia 1941 r.
Cztery wolności (Prezydent Roosevelt)
Wolność słowa
Wolność wyznania
Wolność od strachu
Wolność od głodu
Karta Narodów Zjednoczonych 26 czerwca 1945 r. My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, która dwukrotnie za naszego życia wyrządziła ludzkości niewypowiedziane cierpienia, przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki, równość praw mężczyzn i kobiet oraz narodów wielkich i małych,
Cele ONZ art. 1 … rozwiązywać w drodze współpracy międzynarodowej problemy międzynarodowe o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również popierać prawa człowieka i zachęcać do poszanowania tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania.
Zgromadzenie Ogólne
Zgromadzenie Ogólne inicjuje badania i udziela zaleceń w celu:
rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie politycznej i popierania postępowego rozwoju prawa międzynarodowego i jego kodyfikacji,
rozwijania współdziałania międzynarodowego w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświaty i ochrony zdrowia oraz ułatwiania, by wszyscy bez różnicy rasy, płci, języka lub wyznania korzystali z praw człowieka i podstawowych wolności.
ECOSOC, art. 55
W celu stworzenia warunków stabilizacji i dobrobytu, koniecznych dla utrzymania między narodami pokojowych i przyjaznych stosunków, opartych na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów, Organizacja Narodów Zjednoczonych popiera:
a. podnoszenie stopy życiowej, pełne zatrudnienie oraz warunki postępu i rozwoju gospodarczego i społecznego;
b. rozwiązywanie międzynarodowych zagadnień gospodarczych, społecznych, zdrowia publicznego i pokrewnych, jak również międzynarodową współpracę na polu kulturalnym i wychowawczym;
c. powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na rasę, płeć, język lub wyznanie.
Artykuł 56 Wszyscy członkowie zobowiązują się współpracować z Organizacją indywidualnie i zbiorowo nad osiągnięciem celów, wskazanych w artykule 55.
Rada Gospodarcza i Społeczna
Artykuł 62
Rada Gospodarcza i Społeczna może badać międzynarodowe zagadnienia gospodarcze, społeczne, kulturalne, wychowawcze, zdrowia publicznego i pokrewne, opracowywać sprawozdania w tym zakresie, inicjować takie badania i sprawozdania oraz udzielać we wszelkich tego rodzaju sprawach zaleceń Zgromadzeniu Ogólnemu, członkom Organizacji i zainteresowanym organizacjom wyspecjalizowanym.


(…)

… pracy Komisji Praw Człowieka
"Wasz głos staje się coraz słabszy. Wykazaliście bezczynność trudną do zaakceptowania" Kofi Annan SG ONZ, 2003. Plany reformy ONZ i wyniki szczytu jubileuszowego ONZ z września 2005 r.
Propozycja USA
Obniżenie członków z 53 do 27
Członkowstwo tylko dla państw demokratycznych
Rezolucja ZO z 15 marca 2006.
Za powołaniem Rady głosowało 170 państw. Przeciw: USA, Izrael, Wyspy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz