Prawa człowieka w ONZ-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa człowieka w ONZ-opracowanie - strona 1 Prawa człowieka w ONZ-opracowanie - strona 2 Prawa człowieka w ONZ-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PRAWA CZŁOWIEKA W ONZ - system NZ uniwersalny pod względem terytorium, każdy kraj podpisał przynajmniej jedną umowa dot.PC
Karta Atlantycka 14 sierpnia 1941 (Roosevelt 4 wolności)
- wolność słowa
- wolność wyznania
- wolność od strachu
- wolność od głosu
Roosevelt je sformułował i zostały uwzględnione w części w preambule Karty i Powszechnej Deklaracji Praw człowieka
`' przywrócenie wartości w podstawowe PC , godność, wartość jednostki `'
Deklaracja NZ - 1 stycznia 1942: Zwycięstwo jest decydujące dla ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Organizacje pozarządowe wywierały nacisk na taki zapis w deklaracji. Przeciwne były USA i ZSRR. Podpisana przez 26 kraje (w tym PL) i była następna po Karcie Atlantyckiej
KARTA NZ 26 CZERWCA 1945 (każde członkowskie ratyfikowało przynajmniej jedną konwencję dot. PC)
Preambuła: Państwa deklarują przywrócić wiarę w podstawowe PC, w godność i wartość człowieka, w równouprawnienie mężczyzn i kobiet, w równość narodów dużych i małych
Art. 1/3 - Cele: popieranie i zachęcanie do poszanowania PC i podstawowych wolności dla wszystkich, bez względu na rasę, płeć, język lub wyznanie (ponadto ten artykuł mówi o utrzymywaniu miedzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijaniu przyjaznych stosunków między krajami, współdziałaniu międzynarodowym by rozwiązac kwestie gospodarcze, społeczne, kulturowe i humanitarne)
Art. 2 - Zasady: nie ma w nich nic o PC bo w czasie zimnej wojny to było raczej niewykonalne, jest natomiast mowa o suwerenności członkowskich, spory będą załatwiane pokojowo, żadne postanowienie Karty nie upoważnia ONZ do ingerencji w sprawy wewnętrzne kraju (to ważne bo furtka dla tych co łamią prawa)
ZGROMADZENIE OGÓLNE - inicjuje badania i udziela zaleceń w celu:
* Rozwiązywanie współpracy międzynarodowej w celu popierania postępowego rozwoju PM oraz jego kodyfikacji
* Rozwiązywanie współdziałania międzynarodowego w dziedzinie gospodarczej, społecznej, kulturalnej, oświaty i ochrony zdrowia oraz ułatwianie by wszyscy korzystali z PC i podstawowych wolności art. 13
ART. 10 - zajmuje się wszystkimi spawami które porusza KNZ i może udzielac w tych sprawach zalecen RB
ART. 13 - inicjuje badania i daje zalecenia aby PC były przestrzegane przez wsje kraje, oraz przyjmuje konwencje miedzynarodowe
RADA BEZPIECZEŃSTWA - o niej poświęcony jest 5 rozdział karty
KNZ nie mówi o kompetencjach Rady Bezpieczeństwa w PC ale może się zajmować w kontekście bezpieczeństwa jeśli naruszenie międzynarodowego bezpieczeństwa, lub nie przestrzeganie PC zagraża bezpieczenstwu


(…)

… bezpieczeństwa jeśli naruszenie międzynarodowego bezpieczeństwa, lub nie przestrzeganie PC zagraża bezpieczenstwu
Do 1989 PC ani razu przedmiotem dyskusji na forum RB - w 1991 Rezolucja RB która zobowiązała kraje do stworzenia korytarza humanitarnego podczas wojny w Zatoce Perskiej. Ogólnie zaczęła zajmować się prawami człowieka od lat 90 (w kontekście pierwszej wojny w Iraku), bo okazało…
… miedzynarodowe w kwestiach jej kompetencji, zgodnie z regułami NZ
ART. 68 - ECOSOC będzie tworzył Komisje w kwestii gospodarczej i społecznej oraz do popierania PC, a także wszelkie komisje potrzebne do spełniania jej funkcji
ART. 76 - System Powierniczy, na terytoriach powierniczych ONZ zobowiązał się do przestrzegania praw człowieka.
Krytyka KNZ Zapisy KNZ mają ogólnie słaby charakter tj kraje mówią…

Rada i Polityka
- zmieniła się instytucja
- nie zmieniły się państwa
- w RPC wg. Freedom House
* 24 krajów demokratycznych
* 13 krajów częściowo demokratycznych
* 10 krajów niedemokratycznych
- rola państw z RPN - rola państw arabskich
- rola UE

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz