organizacje międzynarodowe - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3185
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
organizacje międzynarodowe - Organizacja Narodów Zjednoczonych - strona 1 organizacje międzynarodowe - Organizacja Narodów Zjednoczonych - strona 2 organizacje międzynarodowe - Organizacja Narodów Zjednoczonych - strona 3

Fragment notatki:

Tematem referatu jest Organizacja Narodów Zjednoczonych jako organizacja uniwersalna. Praca składa się z 18 stron w formacie doc. Podejmuje takie zagadnienia jak: ONZ, Historia powstania systemu ONZ, cele ONZ, zasady członkostwa, Karta Narodów Zjednoczonych, Karta Atlantycka, Cele Narodów Zjednoczonych, Struktura ONZ. Notatka wyróżnia, charakteryzuje i podaje kompetencje poszczególnych organów, tj. Zgromadzenie Ogólne, Rada Bezpieczeństwa, Rada Społeczno-Gospodarcza, Rada Powiernicza, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Sekretariat, oraz zadania powierzone na stanowisku Sekretarz Generalny. Ponadto tłumaczy takie zagadnienia jak: ?cztery wolności? Roosevelta, preambuła karty, procedury podejmowania uchwał, ciała pomocnicze. Dodatkowo tłumaczy proces członkostwa w ONZ i wyjaśnia takie terminy jak: członkowie pierwotni, przyjęcie do organizacji, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie z organizacji. Odpowiada na pytanie jak przebiega system głosowania. Szczegółowo charakteryzuje takie organizacje jak: Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Opisuje również takie organy jak: Grupa Banku Światowego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO), Powszechny Związek Pocztowy (UPU), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). Dodatkowo wyjaśnia czym są : Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), a także Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA).

Organizacja Narodów Zjednoczonych jako organizacja uniwersalna
Historia powstania systemu
„Cztery wolności” F.D. Roosevelta Doroczne Orędzie o Stanie Państwa (State of the Union Address) - wystąpienie w Kongresie 6 I 1941, propagujące powszechne obowiązywanie określonych wolności jako imperatyw powojennego świata. „Ten naród powierzył swoją przyszłość dłoniom, głowom i sercom milionów wolnych mężczyzn i kobiet; a swą wiarę w wolność prowadzeniu Boga. Wolność oznacza supremację praw człowieka wszędzie. Nasze poparcie otrzymują ci, którzy walczą o zdobycie tych praw lub ich utrzymanie. Naszą siła jest wspólnota celu.”
Prezydent Roosevelt sformułował katalog czterech wolności, które później przywołano się w tekście Karty Atlantyckiej i wpisano do Karty Narodów Zjednoczonych. Owe wolności to: wolność słowa i ekspresji, wolność religii, wolność od strachu, wolność od nędzy. Karta Atlantycka (14 VIII 1941) Po pierwsze, ich kraje (USA, UK) nie dążą do żadnego rozrostu ani pod względem terytorialnym, ani pod żadnym innym względem; Po wtóre, nie pragną oni zrealizować żadnych zmian terytorialnych, które by nie zgadzały się ze swobodnie wyrażonymi życzeniami ludów zainteresowanych; Po trzecie; szanują oni prawo wszystkich ludów do wybrania sobie formy rządów, pod jaka chcą żyć, i pragną oni, żeby przywrócono prawa suwerenne i autonomię tym, którym je odebrano siłą; Po czwarte, bez uszczerbku dla swych zobowiązań, będą oni usiłowali ułatwić wszystkim państwom wielkim i małym, zwycięzcom i zwyciężonym, korzystanie z dostępu, na stopie równości, do handlu i surowców świata, potrzebnych im dla ich pomyślności gospodarczej. Po piąte, pragną oni doprowadzić do skutku jak najściślejszą współpracę pomiędzy ws

(…)

… ciała pomocnicze. Najważniejsze z nich to sześć komitetów głównych sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ: Komitet Pierwszy - sprawy rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego (First Committee - Disarmament and International Security) Komitet Drugi - sprawy ekonomiczne i finansowe (Second Committee - Economic and Financial) Komitet Trzeci - sprawy społeczne, kulturalne i pomoc humanitarna (Third Committee - Social, Humanitarian and Cultural) Komitet Czwarty - sprawy polityczne i dekolonizacja (Fourth Committee - Special Political and Decolonization) Komitet Piąty - sprawy administracyjne i budżetowe (Fifth Committee - Administrative and Budgetary) Komitet Szósty - sprawy prawne (Sixth Committee - Legal)
Rada Bezpieczeństwa (Security Council) - główny organ decyzyjny organizacji
Rada Bezpieczeństwa siedziba…
… się przez państwo aktu agresji. O rodzaju uruchamianego środka przymusu decyduje, czasu trwania oraz celu misji decyduje Rada Bezpieczeństwa ONZ. Działania tego rodzaju określamy mianem „utrzymywania pokoju” (peacekeeping) podejmowaniu akcji, których celem jest przeciwdziałanie ponownemu wybuchowi konfliktu, w miejscu, w którym zdołano go opnaować, oraz na dążeniu do umocnienia pokoju. Zadanie to, określane mianem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz