Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

note /search

Organizacje międzynarodowe - Organizacja Narodów Zjednoczonych

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3248

Tematem referatu jest Organizacja Narodów Zjednoczonych jako organizacja uniwersalna. Praca składa się z 18 stron w formacie doc. Podejmuje takie zagadnienia jak: ONZ, Historia powstania systemu ONZ, cele ONZ, zasady członkostwa, Karta Narodów Zjednoczonych, Karta Atlantycka, Cele Narodów Zjednoczo...

Integracja europejska - podstawowe zagadnienia

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Integracja europejska
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4158

W dokumencie można spotkać podstawowe zagadnienia z przedmiotu, takie jak: integracja gospodarcza, specyfika integracji nordyckiej, członkostwo rodzajowe, specyfikacja europejskiego prawa, charakter prawny uchwał. Notatka zawiera informacje na temat: co to jest europejska wspólnota węgla i stali, c...

Polityka gospodarcza

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 623
Wyświetleń: 6986

Omówienie pojęć z zakresu polityki gospodarczej takich jak: nurty polityki gospodarczej, cele interwencjonizmu, polityka wewnętrzna państwa (społeczna, rolna, zatrudnienia, przesyłowa, regionalna), polityka międzynarodowa, funkcje państwa, klasyfikacja polityki gospodarczej, cele polityki gospodarc...

Międzynarodowe instytucje finansowe - praca

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2597

Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, statutowe cele MFW, funkcje organizacji, struktura organizacji, Rada Gubernatorów, Komitet Wykonawczy, departamenty regionalne, departam...

MŚP afganistan skrót do egzaminu Lubecka

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1897

A. ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA MIEDZYNARODOWEGO: 1. POJĘCIE: a. w sensie etymologicznym wywodzi się od łacińskiego słowa securitas i w czasach rzymskich oznaczało polityczną stabilność. Dotyczyło funkcjonowania państwa i odnosiło się głównie do jego wnętrza. Z czasem zaczęto je także utożsamiać z och...

Msp,micro

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1995

Dyplomacja- funkcja służebna wobec polityki zagranicznej. Polityka zagraniczna- wyznacza cele do których należy dążyć. Dyplomacja realizuje cele polityki zagranicznej. Dyplomacja- geneza z języka greckiego: w starożytnej Grecji zwyczaj spisywania dokumentów na 2 tabliczkach- diplomach- od nich wzięł...

Geografia poli

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2240

Geopolityka = nauka opisowa + nauka społecznaProjekcja wiedzy politycznej na szeroko pojęte środowisko i procesy polityczne, ich wzajemne relacje, zachodzące prawidłowości.Ujęcie szersze Ujęcie węższeUjecie historyczneUjecie globalneArystoteles...

Filozofia starożytna i średniowieczna

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2842

W dokumencie tym można znaleźć wyjaśnienia takich zagadnień jak: mythos, logos, arche, teodycea, nomos, physis, koncepcja arche, Anaksymander, dusza, Pitagoras, rzeczywistość, Heraklit....

Filozofia Nowożytna

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3122

W niniejszej notatce znajdują się takie pojęcia jak: utopia, problem interpretacji renesansu, pelagianizm, predestynacja, myśl polityczna, Machiavelli, spór Erazma z Lutrem, hipoteza ekonomicznych skutków reformacji, Max Weber. Ponadto w...

Wstep do integracji europejskiej

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1771

skrypt z integracji europejskiej Pojęcie integracji w jego teraźniejszym rozumieniu ma dość krótką historię. Do literatury ekonomicznej zostało wprowadzone po drugiej wojnie światowej dla przeciwstawienia go terminowi „dezintegracja” gospodarki światowej, która wystąpiła po wielkim kryzysie z lat 19...