Filozofia Nowożytna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2996
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia Nowożytna - strona 1

Fragment notatki:W niniejszej notatce znajdują się takie pojęcia jak: utopia, problem interpretacji renesansu, pelagianizm, predestynacja, myśl polityczna, Machiavelli, spór Erazma z Lutrem, hipoteza ekonomicznych skutków reformacji, Max Weber. Ponadto w dokumencie omówiono takie pojęcia jak: racjonalizm nowożytny, more geometrico, res cogitans, res extensa, cogito ergo sum, I medytacja Kartezjusza, błędne koło, Kartezjusz oraz kartezjański dowód na istnienie Boga. W dalszej części notatki poruszono także zagadnienia: substancja, monizm, determinizm, panteizm, causa sui, Leibniz, pannaturalizm, poznanie wg Locke'a. Następnie w treści notatki opisano stosunek Pascala na takie tematy jak: zakład, porządek serca, rozrywka, człowiek. Kolejnymi zagadnieniami, które mogą być pomocne na egzaminie, a poruszone zostały w pliku to: natywizm, poznawczy subiektywizm Berkeley'a, solipsyzm, teoria poznania, Hume, krytyka pojęcia przyczynowości i jej konsekwencje, empiryzm oraz charakter filozofii oświecenia. W pliku znajdują się także inne niezbędne pojęcia z zakresu filozofii nowożytnej jak: materializm oświeceniowy, kosmologiczny dowód na istnienie Boga, utylitaryzm, sensualizm, deizm, koncepcja stanu natury. Później znaleźć można stanowisko dotyczące człowieka i państwa u J.J. Rousseau, a także krytykę filozofii oświecenia Burke'a. Notatka zawiera również zagadnienia: uprawnienie naturalne, czas i przestrzeń oraz antelekt a rozum u Kanta. Notatka zawiera informacje na temat: na czym polega proces poznania, co to jest problem transcendentalny, czym są sądy syntetyczne a priori, co to są kategorie kantowskie, co to jest imperatyw kategoryczny. Kolejnymi zagadnieniami omówionymi w treści dokumentu są: samowiedza, indywidualizm oświeceniowy i romantyczny, indywidualistyczna filozofia Fitche'go, mechanicyzm, organicyzm, koncepcja narodu polskiego wg romantyków. W dalszej części notatki można spotkać się też z rozumieniem wolności oraz pojęciach państwa i wolności wg. Hegla, a także koncepcją końca historii. W tej notatce znajdziemy również odniesienie do takich postaci i ich dzieł jak: Karol Marks, Kirkegaarda, Schopenhauer, Nietzsche, Comte. Na koniec poruszone zostały pojęcia: demarkacja, klasyczna, koherencyjna, pragmatyczna koncepcja prawdy, egzystencja, główne wątki filozofii egzystencjalnej.

Utopia Moore, Campannella, Bacon. Utopia to miejsce, którego nie ma. Każdy z utopistów uważał ja za możliwą do zrealizowania. Utopia to pomysł na ostateczne rozwiązanie podstawowych problemów człowieka. Jest to model państwa. Utopiści są przekonani, że człowiek jest wybitny i dlatego jest wstanie skonstruować idealne państwo. Polityk w ich koncepcji jest artystą, który tworzy wizje raju. Większość powstałych utopii ma charakter egalitarny oraz komunistyczny (zniesienie własności prywatnej). Utopiści stwierdzili, że źródłem problemów państw jest brak równości społecznej. Utopiści byli bardzo skrupulatni w swoich projektach, chcieli zajmować się wszystkimi aspektami ludzkiego życia. Dobro jest postrzegane jako odwrotność zła (należy obrócić ten porządek). W utopii brak spontanizmu - wszystko musi być na swoim miejscu jak w niezawodnie funkcjonującym mechanizmie. Społeczeństwo doskonałe jest wzorem harmonijnego zespolenia (wielka rodzina). Scentralizowana, wszechogarniająca władza przenika całe społeczeństwo. 2. Problem interpretacji renesansu.
Stanowisko Klasyczne XIX wiek
Jakub BURKHARD - „Kultura odrodzenia we Włoszech” - pisząc o odrodzeniu przeciwstawiał się średniowi

(…)

… osiągnąć zbawienia. Luter zmienił doktrynę chrześcijańską.
Erazm zaatakował Lutra. Zgadzał się z nim tylko w pewnych kwestiach. Odrzucił natomiast przekonanie, że człowiek nie ma wpływu na swoje zbawienie. Możemy być oceniani tylko z tego na co mamy wpływ. Gdyby było przeciwnie wychowanie moralne nie miałoby sensu. Wolność jest niezbędna do zbawienia. Człowiek jest istotą grzeszną i tego zmienić…
… przyszłych pokoleń.
Giordano Bruno - głosił koncepcję świata nieskończonego. Z tej koncepcji wynika, że nie może istnieć Bóg , który byłby poza światem. Bóg jest immanentny, jest siłą, która przenika wiat. Człowiek może awansować i spadać. 3. pelagianizm Liberum arbitrium - wolna decyzja. Człowiek jest zdolny osiągnąć zbawienie o własnych siłach dlatego, że grzech pierworodny nie jest dziedziczny. Człowiek jest z natury dobry. Człowiek może nieustannie dążyć do doskonałości. Odrzuca dogmat grzechu pierworodnego. wg. Lutra prowadzi do herezji.
4. predestynacja (łac. powołanie)
Odwieczne powołanie człowieka przez Boga do zbawienia. Bóg na mocy przedwiecznej decyzji podzielił rodzaj ludzki na zbawionych (Bóg Miłosierny) i potępionych (Bóg sprawiedliwy). Zanim się urodziliśmy zostaliśmy przydzielenie do jednej…
… z tym, że dla protestantów nie możliwy jest ruch ze sfery ciała do sfery ducha to pozostaje jedynie ruch na poziomie ciała (działanie-praca)
protestanci są świadomi- rozważają to czy Bóg mnie zbawi czy potępi; praca staje się sposobem nie myślenia o tym dylemacie- forma ucieczki
stosunki międzyludzkie powinny być racjonalne-depersonalizacja stosunków międzyludzkich, które stają się bardziej abstrakcyjne
Entzanberung…
… się podporządkować normom molarnym
- poziom religijny - np. Abraham, jego wiara jest absurdalna, jest przeżyciem wewnętrznym. Wiara nie daje się sprowadzić do czegoś racjonalnego, nie można z niej utworzyć normy moralne Wszystkie koncepcje (np. Heglizm) załamują się na doświadczeniu religijnym.
74. Filozofia życia
nurt filozoficzny krytykujący heglizm. Życie należy rozumieć jako siłę biologiczną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz