Heglizm

Egzystencjalizm

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

była zwrócona przeciw heglizmowi. Przed nim jednak filozofowie zajmujący takie stanowisko lub głoszący...

Ideologia faszyzmu i narodowego socjalizmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. J. Justyński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1141

różnych wcześniejszych doktryn: nauki Machiawellego, heglizmu, darwinizmu społecznego, nacjonalistycznych...

Marksizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1407

filozofii społ. Zwł. Heglizmu socjologia- korzenie pozytywistyczne, nawiązuje do przyrodoznawstwa Marksiści...

Filozofia - Friedrich Hegl

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2387

: nie tylko zawiera sprzeczności, lecz także daje ich uzgodnienie. Istotą heglizmu było natomiast przekonanie...

Karl Raimund Popper

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Kazimiera Skrobisz
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

był wtedy wciąż heglizm, stąd poglądy wygłaszane przez Poppera były zupełnie nie rozumiane, a sam Popper...

Sztuka XX wieku neoplastycyzm

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2107

neoplatońskiej, heglizmu, pozytywnej mistyki Schoenmaekersa. Pozytywna mistyka Głównym motorem rozwoju...

Historia państwa i prawa - prawo karne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

oraz koncepcja celowej i proporcjonalnej do przestępstwa kary  zastąpiona później, pod wpływem heglizmu, teorią...