Idealizm niemiecki - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 770
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Idealizm niemiecki - omówienie zagadnienia - strona 1 Idealizm niemiecki - omówienie zagadnienia - strona 2 Idealizm niemiecki - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


XIX w. Idealizm niemiecki Idealizm niemiecki   -   filozofia   nowożytna [1]   rozwijająca się w XIX wieku w Niemczech, jej głównym twórcą i przedstawicielem był   Georg Wilhelm Friedrich Hegel , a również:   Johann Gottlieb Fichte   i   Friedrich Wilhelm Joseph Schelling . Istotą   idealizmu niemieckiego (i idealizmu w ogóle) było założenie, że myśl jest pierwotna w stosunku do bytu . Główne cechy wyróżniające filozofów niemieckich to zupełny brak zmysłu czynnika empirycznego wiedzy, brak realizmu i   maksymalizm humanistyczny . Był to idealizm obiektywny, który za tezę przyjął stwierdzenie, że twory przyrody są tylko zjawiskami (fenomenami) ducha obiektywnego, przez to zbliżony był do Platońskiego idealizmu. Metodą naukową była   dialektyka   i dociekania spekulatywne. Idealizm Fichtego   Fichte uważał się za kontynuatora   kantyzmu,   zbudował metafizykę opierając się na pojęciu jaźni i dając idealizmowi postać etyczną. Za zasadnicze zagadnienie filozofii uznał stosunek myśli i bytu, dzieląc sposoby pojmowania tego stosunku na realistyczny i idealistyczny .   Realizm   uważa byt za pierwotny i z niego wywodzi myśl, idealizm myśl uważa za pierwotną. Fichte przyznawał rację idealizmowi. Byt prawdziwy dla Fichtego był podobny do ideału, do świadomej, wolnej jaźni, a nie do materii. Głosił on prymat rozumu praktycznego nad rozumem teoretycznym, co czyni go tzw. filozofem wolności. W swoich rozważaniach filozoficznych kieruje się   dedukcją FICHTE PROGRAM: system, jedna zasada, krytyka poznania jest fundamentem nauki o bycie.
IDEALIZM: mysl jest zwierzchnia dla bytu (rzeczy sa przedstawieniami jazni). Ludzie chcac byc wolnymi sa aktywni (czynni), ich jazn jest niezalezna od rzeczy. Jazn tworzy swiat, jest jedyna rzecza sama w sobie.
CZYN: pierwotna postacia bytu jest czyn, nie przedmiot. Substancja jest wytworem dzalania, wiec wtorna. Wolny, poddany tylko jazni czyn jest najwazniejszy IDEAL: pierwotna osnowa swiata jest ideal (to jak byc powinno), ktory pobudzil czyn Idealizm Schellinga   Schelling dał inną postać idealizmowi niż Fichte. Rozwinął go w filozofii przyrody, dał idealizmowi orientację estetyczną i religijną oraz oparł na intuicji i uczuciu, będąc wyrazicielem panującego   romantyzmu .   Idealizm transcendentalny   Schellinga odnosi się do pojęcia poznania i wiedzy, stanowi on etap poznania, jakim jest świadomość. Metafizyka Schellinga pojmowała byt jako absolut przekraczający przeciwstawienie jaźni i przyrody. Schelling ujmował absolut organicznie i ewolucyjnie oraz dopatrywał się w nim czynników irracjonalnych, które intuicja artystyczna i wiara religijna uchwyci łatwiej niż logiczna dedukcja. SCHELLING

(…)

… i heglizm- metoda dialektyczna
heglizm 1. filoz. system filozoficzny Hegla, uznający byt za coś racjonalnego rozwijającego się w dialektycznym systemie triad (teza, antyteza, synteza) od pojęcia jako bytu pierwotnego.
Hegla dialektyczna metoda, Hegel za naczelne prawo logiki uznał prawo dialektyczne, zgodnie z którym każdemu prawdziwemu twierdzeniu odpowiada prawdziwe przeczenie, każdej tezie antyteza, z których później wyłania się synteza.
HEGEL
IDEALIZM EWOLUCYJNY: byt jest natury logicznej, jego skladnikiem jest pojecie, jego istota jest ogolnosc. Wszystko co jednostkowe jest wtorne. Tylko bytt w calosci jest absolutem. Aby byl racjonalny i logiczny musi byc niepodzielny. Jest jednoczesnie zmienny (ewolucyjny) aby wylonic z siebie mnogosc postaci.
DIALEKTYKA: teza-antyteza-syteza
BYT: 3 postaci: A - przyroda…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz