Założenia przedstawicieli filozofii „wielkiego idealizmu niemieckiego”

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Założenia przedstawicieli filozofii „wielkiego idealizmu niemieckiego” - strona 1 Założenia przedstawicieli filozofii „wielkiego idealizmu niemieckiego” - strona 2 Założenia przedstawicieli filozofii „wielkiego idealizmu niemieckiego” - strona 3

Fragment notatki:

56. Przedstaw ogólne założenia przedstawicieli filozofii „wielkiego idealizmu niemieckiego” (Fichte, Schelling, Hegel). Wyjaśnij znaczenie pojęcia transcendencja. Podaj odpowiednie przykłady.
Przedstaw ogólne założenia przedstawicieli filozofii „wielkiego idealizmu niemieckiego” (Fichte, Schelling, Hegel). J. G. Fichte (ur. 1762 - zm. 1814)
Fichte początkowo był kantystom, interesowała go filozofia krytyczna z podstawowym wnioskiem Kanta, że rzecz „sama w sobie” jest niepoznawalna (agnostycyzm). Uznanie krytycznego podejścia do procesu poznania za trzon rozważań, stanowi punkt wspólny filozofii Kanta i Fichtego, od tego momentu drogi obu myślicieli rozchodzą się. Dla Fichtego jest to wstęp do filozofii systematyczno- spekulatywnej. Fichte był zwolennikiem teorii „czynu” tj. działania świadomego, tworzącego rzeczywistość i nadającego jej jakiś sens. Punkt wyjścia dla działania to wolna jaźń (historia jest przejawianiem się wolności jaźni). Świat realny stanowi teren działania i wytwór wolnego czynu. Tu na plan pierwszy wysuwa się postulat moralny, bo działanie powoduje określone skutki.
Akt poznania jest aktem tworzenia, nie ma rzeczy niepoznawalnych, bo warunkiem poznania jest człowiek („to świat jest wytworem wolnego czynu, a nie ja jestem produktem tego świata”).W swoich pracach przeciwstawiał się dogmatyzmowi, wg którego myśl jest produktem bytu.. Na tych antropologicznych przesłankach oparł swoja teorię kształcenia: jej główną ideą jest, że człowiek poprzez własne działanie musi się stać tym, kim powinien, a tworzyć świat taki, jaki być powinien. Wychowanie jest więc motywacją do wolnej samo aktywności.
Fichte uprawiał także filozofię polityczną . Był głosicielem idei państwa zamkniętego, czyli ograniczanego w sensie narodowym i gospodarczym ( „Zamknięte państwo handlowe”).
J. W,. Schelling (ur. 1775 - zm. 1854)
Za sprawą filozoficznej koncepcji Hegla, który potraktował Schellinga jako etap przejściowy między Fichtem a sobą, Schelling był lekceważony przez mu współczesnych. Wartość i oryginalność jego myśli odkryto dopiero w XX w, kiedy wywarł szeroki wpływ na filozofię egzystencji . Twórczością Schellinga inspirowali się min.: Kierkegaard , Jaspers , Heidegger . Wypracował wiele systemów filozoficznych, żaden z nich nie jest jednak w pełni skończony. To właśnie ta niesystematyczność świadczy o romantyzmie i idealizmie filozofa. Zarazem jednak uniemożliwiła mu stworzenie własnej szkoły filozoficznej i skazała go na osamotnienie.
Zagadnienie wolności Schelling uznał fundamentalność wolności w sławnej deklaracji "początkiem i końcem wszelkiej filozofii jest wolność". To wczesne zainteresowanie problemem wolności ludzkiej wiąże się z przemianami politycznymi i gospodarczymi w Europie - ostateczny rozkład

(…)

… w jej innobycie (którą podzielił na mechanikę, fizykę i organikę);
filozofia ducha - nauka o idei, która powraca z innobytu do siebie.
Dialektyka heglowska
Podstawą poznania i jednocześnie podstawą rzeczywistości jest dialektyka. - triada heglowska (dialektyczna): "Każda teza zawiera już w sobie antytezę, obydwie zaś zostają zniesione w syntezie", czyli istnienie tezy prowadzi do powstania antytezy, z zaprzeczenia wyłania się nowa jakość - synteza; synteza zaś staje się nową tezą, która jest zaprzeczana itd.:
teza - antyteza - synteza,
pojęcie - przyroda - duch,
duch subiektywny - duch obiektywny - duch absolutny,
podmiot - historia - filozofia.
- Logika dialektyczna: Wszystko co istnieje ma charakter logiczny i racjonalny. Byt charakteryzuje się dynamicznością i zmiennością, a w tym przejawia…
… - wnioski wyciągane przez ten kierunek szły w stronę radykalizmu, odczytywanie praw rozwoju społecznego ma prowadzić do zastąpienia istniejących struktur społecznych.
Trzy pojęcia heglowskie: alienacja , uprzedmiotowienie (reifikacja) i rozwiązanie sprzeczności stanowią punkt wyjścia filozofii marksistowskiej. Alienacja oznacza pozostawanie w stanie konfliktu z innymi ludźmi, który rozgrywa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz