Filozofia starożytna i średniowieczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Filozofia starożytna i średniowieczna - strona 1

Fragment notatki:W dokumencie tym można znaleźć wyjaśnienia takich zagadnień jak: mythos, logos, arche, teodycea, nomos, physis, koncepcja arche, Anaksymander, dusza, Pitagoras, rzeczywistość, Heraklit. Ponadto w tekście znajdują się także informacje na temat: na czym polega przejście z mythosu do logosu, co oznacza zdanie Talesa ?wszystkie rzeczy są pełne bogów? oraz na czym polegał podstawowy spór wśród sofistów. Oprócz tego w tekście omówione zostały pojęcia: : elenchos, daimonion, intelektualizm etyczny, Sokrates, trening moralny, wola, rozum, fenomenalizm, konwencjonalizm. Następnie w dokumencie pojawia się parę zagadnień związanych z postacią Platona, w tym: koncepcja wiedzy, koncepcja idei, koncepcja duszy, metafora jaskini i odcinka. W dalszej części tekstu znajdują się informacje na temat: co to jest metafizyka, czym jest byt według Parmenidesa, kto to jest cynik. Kolejną postacią w notatce której myśl została poddana analizie jest Demokryt, a konkretnie jego teoria przyrody i etyka. Następnie można spotkać w tekście informacje dotyczące człowieka w filozofii Arystotelesa, stoików, epikurejczyków i neoplatoników. Dalej opisano również takie zagadnienia jak: teoria atomistyczna, minimalizacja cierpienia, ataraksja, stoicyzm, materia, absolut, nominalizm, realizm, powszechnik, brzytwa Ockhama, utopia oraz millenaryzm. Na końcu notatki pojawiają się też odniesienia do filozofii św. Augustyna i św. Tomasza.

FILOZOFIA - OPRACOWANIE ZAGADNIEŃ Wyjaśnij pojęcia: Logos, mythos, arte, teodycea, nomos, physis
Mythos:
W języku greckim oznacza „opowieść”. Jest to określenie okresu w dziejach filozofii, trwającego do VI wieku przed naszą erą. Ludzie rozumieli rzeczywistość w oparciu o mity, będące rodzajem ksiąg mądrościowych - zawierały one zapis doświadczeń danej społeczności. Okres ten charakteryzuje zupełny brak myślenia pozwalającego na formułowanie sądów ogólnych - mity zawsze opisywały konkretne wzorce i sytuacje, które przez ludzi odbierane były bezkrytycznie. Społeczeństwo oparte na micie działało na zasadzie „instynktu kulturowego” - wystko bazowało na obyczaju, którego sankcją był wstyd.
Logos:
Z greckiego oznacza „słowo”, „argument”. Okres w dziejach filozofii trwający od VI wieku przed naszą erą. Pojawiło się myślenie filozoficzne, opierające się na argumencie. Ludzie zaczęli odwoływać się do pojęć abstrakcyjnych/ogólnych, co pozwoliło na formułownie teorii - także dotyczących rzeczywistości. Pojawił się także podział na przedmiot/podmiot poznania.
Arche: Według Arystotelesa zagadnieniem arche zajmowali się wszyscy filozofowie jońscy. Pojęcie to ma trzy znaczenia: początek, zasadę lub rację oraz władzę. Na podstawie znaczeń terminu arche filozofia grecka zadawała 3 pytania:
Jak powstał świat? (z tego pytania wywodzą się nauki jak fizyka, astronomia, kosmologia)
Jaka jest zasada i racja świata? Czy jest on chaotyczny czy arbitralny? Czy istnieje jakieś pryncypium organizacyjne? (z niego wywodzi się metafizyka)
Kto rządzi światem, gdzie jest władca? (politologia, teologia)
Teodycea:
Koncepcja usiłująca wyjaśnić, dlaczego w świecie stworzonym przez doskonałego boga istnieje zło. Anaksymander twierdził, że „W rzeczach, z których byty się wywodzą, znajdują one z konieczności swój kres bo jeden drugiemiu (byt - bytowi) musi płacić karę i grzywnę na mocy sędziowskiego orzeczenia czasu” - sędzią wymierzającym sprawiedliwość jest czas - w krótkiej perspektywie czasowej świat może wydawać się niesprawiedliwy, jednak gdy spojrzeć z dłuższej perspektyw

(…)

… mu ona władzę poznawczą dotyczącą poznania abstrakcyjnego, jest to więc dusza rozumna. Z duszą wiąże się także moralność człowieka.
Sokrates nie deprecjonował ciała - było ono na usługach duszy.
Człowiek powinien kierować się tym co jest uznane za wartościowe przez duszę (a to jest wiedza)
Platona koncepcja wiedzy
Pojęcie wiedzy (episteme) przeciwstawiał pojęciu mniemania (doxa).
Doxa to zbiór twierdzeń…
… ma strukturę logiczną, przyporządkowaną pewnym zasadom. Geometria np. opisuje ideowe trójkąty, romby itp., nie jest ona jedynie wiedzą abstrakcyjną lecz narzędziem poznania i opisu rzeczywistości - świata fizycznego.
Anamneza (z gr. anamnesis) - „przypomnienie” - nasza wiedza o przedmiotach ogólnych jest wiedzą wrodzoną, my tylko sobie to przypominamy, aktywizujemy i układamy w logiczne relacje…
… Sokratesa. Antyfont doprowadził do skrajności poglądy Sokratesa. Twierdził, że jedynym celem i dobrem życia jest cnota - wszystko inne jest natomiast obojętne. Postawę cyników wyjaśnia fakt, że pochodzili z biednych środowisk - ignorowali więc inne elementy życia, gdyż nie były im one dane. Pozostała im tylko ta cnota... XXIX. Świat i człowiek według stoików, epikurejczyków i neoplatoników
Epikureizm
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz