Historia Filozofii - średniowiecze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Filozofii  - średniowiecze  - strona 1 Historia Filozofii  - średniowiecze  - strona 2 Historia Filozofii  - średniowiecze  - strona 3

Fragment notatki:

Prof. Franciszek Gołembski - Historia Filozofii 2
2. FILOZOFOWIE ŚREDNIOWIECZNI
1) ŚWIĘTY AUGUSTYN
Z początku stał na stanowisku manicheizmu, potem akademickiego sceptycyzmu. TEORIA POZNANIA
1) Poznanie duszy
drogą do szczęścia jest poznanie wyłącznie Boga i własnej duszy
poznanie powinno opierać się tezach: a) zmysły podlegają złudzeniom, ale nie zawsze b) myśl ma inne drogi poznania poza zmysłami c) poznanie zjawisk, w przeciwieństwie do poznania rzeczy, zawsze jest pewne d) myśl jest faktem najpewniejszym - możemy być pewni przeżyć wewnętrznych: tego, że istniejemy i tego, że myślimy.
2) Poznanie idei i oświecenie przez Boga
od rzeczy skuteczniejsze jest poznanie prawd odwiecznych. umysł może poznawać bez udziału zmysłów, jest on odbiorcą prawd wiecznych, istniejących obiektywnie. świat idealny był złączony z Bogiem. jeśli dusza poznaje prawdę, to dzięki temu, że istnieje Bóg i udziela swych idei. Bóg czasami udziela nam łaski poprzez iluminację - umysł nagle bezpośrednio widzi prawdę. Poznanie umysłowe ma charakter intuicyjny - dochodzi do prawdy wprost. łaska oświecenia jest dana dobrym, którzy się do tego szkolą. METAFIZYKA TEOCENTRYCZNA WG ŚW. AUGUSTYNA
Przewaga Boga nad światem
Bóg jest najwyższym ,,bytem”
istnieje wyłącznie własnej naturze, jest bytem niezależnym, wszystkie inne byty istnieją wyłącznie dzięki niemu. Bóg jest przyczyną świata, ale przyczyną stałą - cały czas musi go utrzymywać. Bóg jest najważniejszym przedmiotem poznania jako byt absolutny, zarazem jest przyczyną poznania - udziela prawd ludzkiemu umysłowi.
Bóg jest najwyższym dobrem, przyczyną wszelkiego dobra i przez to właściwym celem życia. Przewaga duszy nad ciałem
dusza jest substancją samoistną, nie jest własnością ciała ani jego rodzajem. dusza, jako bliższa Bogu, jest doskonalsza od ciała. jest nieśmiertelna, poznając wieczne prawdy, ma udział w wieczności.
duszę lepiej znamy od ciała, jest ona pewna.


(…)

… dobrzy)
2) ŚWIĘTY TOMASZ
Pochodził z rodu hrabiów Akwinu
Studiował u Benedyktynów w klasztorze Monte Cassino. W 1243r. został dominikaninem. Całe życie poświęcił pracy naukowej. Pozostawił po sobie trzy wielkie dzieła: 1) komentarz do „Sentecyj” 2) „Suma filozoficzna” 3) „Suma teologiczna” Wzorem dla niego był Arystoteles. To od niego przyjął:
pojęcie poznania jako procesu receptywnego, na tym oparł swą…
… doskonałością Boga a człowiekiem muszą istnieć istoty pośrednie - anioły
TOMIZM ŚW. TOMASZA
oddzielił wiedzę od wiary rozum poznaje nie tylko rzeczy materialne ale także i niektóre przymioty Boga
istnieją jednak prawdy które nie są dostępne drogą rozumu, które może przyjąć jedynie za pomocą wiary
prawdy te przekraczają rozum, ale nigdy mu się nie przeciwstawiają, bowiem...
...Bóg zsyła nam prawdy objawione…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz