międzynarodowe instytucje finansowe - praca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
międzynarodowe instytucje finansowe - praca - strona 1 międzynarodowe instytucje finansowe - praca - strona 2 międzynarodowe instytucje finansowe - praca - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, statutowe cele MFW, funkcje organizacji, struktura organizacji, Rada Gubernatorów, Komitet Wykonawczy, departamenty regionalne, departamenty funkcjonalne i usług specjalnych, Departament Finansów Publicznych. Ponadto, notatka zawiera informacje dotyczące takich zagadnień jak: Instytut MFW, Departament Prawny, Departament Pieniądza i Wymiany, Departament Opracowań i Analiz Polityki, Departament Studiów, Departament Statystyki, Departament Skarbu, krytyka polityki MFW, Bank Światowy, statutowe cele Banku Światowego, Rada Gubernatorów, Rada Dyrektorów Wykonawczych, Międzynarodowa Organizacja Handlu, klauzule bazowe GATT, naczelna zasada GATT, Konferencja Ministerialna, Rada Generalna.

Międzynarodowe organizacje finansowe i gospodarcze
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
Historia organizacji Organizacja powstała w 1944 roku w wyniku konferencji w Bretton Woods (New Hampshire, USA), by wraz z Bankiem Światowym i Międzynarodową Organizacją Handlu kształtować powojenny ład gospodarczy, oparty na wolnym przepływie kapitału, rozwoju handlu, pełnym zatrudnieniu oraz zewnętrznej równowadze handlowej. Naczelnym celem organizacji jest niedopuszczenie do kolejnych światowych kryzysów ekonomicznych. MFW ma być czynnikiem stabilizującym gospodarki światowej. MFW (IMF, International Monetary Fund) - w chwili podpisania statutu (1945), do organizacji należały 44 państwa. Dziś liczba członków organizacji wynosi 185. W 1947 roku MFW podpisał umowę stowarzyszeniową z ONZ dzięki czemu stał się organizacją wyspecjalizowaną systemu Narodów Zjednoczonych. Polska była państwem założycielskim IMF. Wystąpiła z organizacji w 1950 roku; została ponownie przyjęta w 1986 roku. Siedziba organizacji: Waszyngton
Statutowe cele MFW Statut art. 1, wymienia następujące cele MFW: zrównoważony wzrost gospodarczy; unikanie nierównowagi w bilansie płatniczym między państwami członkowskim; działanie na rzecz pełnego zatrudnienia i wzrostu dochodów realnych;
popieranie i koordynowanie międzynarodowej współpracy walutowej oraz budowa zaufania do międzynarodowych mechanizmów wymiany gospodarczej;
stabilizacja kursów walutowych w celu uniknięcia niekontrolowanego spadku wartości walut krajowych;
wsparcie dla utworzenia sprawnego systemu regulowania należności między członkami MFW w taki sposób, aby uniknąć odwoływania się do środków będących zagrożeniem dla narodowej i międzynarodowej koniunktury;
zmniejszanie barier dewizowych hamujących rozwój handlu międzynarodowego;
wsparcie finansowe dla państw członkowskich w razie problemów z równowagą płatniczą.
Funkcje organizacji
kontrolna - nadzór nad przestrzeganiem przez państwa ustanowionych reguł kształtowania kursów walutowych - coroczne konsultacje, których efektem jest raport na temat polityki kursowej danego państwa, fiskalnej i monetarnej oraz równowagi płatniczej
operacyjna - udostępnianie państwom członkowskim środków umożliwiających zachowanie równowagi w bilansie płatniczym (przeciwdziałanie kryzysom finansowym)
regulacyjna - tworzenie forum negocjacji i tworzenie norm gwarantujących stabilność międzynarodowego systemu walutowego
konsultacyjna - świadczenie usług konsultacyjnych; tworzenie forum wymiany doświadczeń między krajami walczącymi z trudnościami gospodarczymi
Struktura organizacji Podstawowe organy organizacji:

(…)

… obejmuje: Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (International Bank of Reconstruction and Development, IBRD)
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, IFC)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (International Development Association, IDA)
Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA)
Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów…
… ochrony bilansu płatniczego lub dla ochrony zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa państwa.
15 kwietnia 1994 - Konferencja w Marakeszu - porozumienie ustanawiające WTO (World Trade Organization, Światowa Organizacja Handlu). 1995 - instytucjonalizacja GATT. Powstanie WTO. Dziś 153 państw członkowskich; 30 obserwatorów Struktura Konferencja Ministerialna - spotkania przynajmniej raz na dwa lata ministrów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz