Podział władzy w OM - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział władzy w OM - wykład - strona 1 Podział władzy w OM - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podział władzy w OM - relacje między Radą Bezpieczeństwa ONZ a Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości
Relacje między kompetencjami Rady Bezpieczeństwa, a Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.
Na ile Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości może oceniać Radę Bezpieczeństwa?
Zamach linii lotniczych amerykańskich nad Lockerbie.  Pojawiło się pytanie: Kto może osądzić i wskazać sprawców tego zamachu?
Wg prymatu jurysdykcji państwa, z którego pochodzą zamachowcy Rada Bezpieczeństwa wydała 2 Rezolucje:
1. Nakazała Libii wydanie sprawców Stanom Zjednoczonym i Zjednoczonemu Królestwu, bo to był zamach wymierzony w ameryk. linie lotnicze + samolot rozbił się nad W.B.→ art 103 Karty Narodów Zjednoczonych: W razie sprzeczności pomiędzy obowiązkami członków Narodów Zjednoczonych, wynikających z niniejszej Karty, a ich obowiązkami wynikającymi z jakiegoś innego porozumienia międzynarodowego, pierwszeństwo będą miały ich obowiązki wynikające z niniejszej Karty.
Libia domagała się oceny decyzji Rady Bezpieczeństwa, gdyż uważała, że rezolucja Rady Bezpieczeństwa jest niezgodna z Kartą Narodów Zjednoczonych. Domogała się w MTS osądzenia tej sprawy.
Rada Bezpieczeństwa ma bardzo szerokie kompetencje, a więc oceniała tą sprawę, czy doszło do naruszenia pokoju, zagrożenia lub aktu agresji.
Ocena: nie ma charakteru prawnego → charakter polityczny.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości: Rada Bezpieczeństwa posiada szeroki margines uznania. Z drugiej strony margines nie jest ograniczony, ale ogranicza się zasadami i celami KNZ. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie ma kompetencji kontrolować zgodności Karty Narodów Zjednoczonych z Radą Bezpieczeństwa.
Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii:
Sprawa z 1994 przeciw gen. Tadič ( gen.bośniacko-serbski ) naruszenie kompetencji Rady Bezpieczeństwa na podstawie Rozdziału 7 Rada Bezpieczeństwa powoła Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii
uznano: naruszenie kompetencji Rady Bezpieczeństwa
Międzynarodowy Trybunał Karny uznał, że ma kompetencje do badania swojej legalności prawnej
Powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego jest środkiem do utrzymania pokoju.
Nałożenie sankcji gospodarczych. Do rezolucji dołączono załącznik, obowiązek wykonania rezolucji ciążył na państwach członkowskich.
Po 11.09.2001r.- Rada Bezpieczeństwa- szybkie działanie, nałożenie sankcji gospodarczych na podmioty związane z Osama Bin Ladenem i Talibami: zamrożenie kont, zakaz transferów- obowiązek wykonania rezolucji spada na państwa członkowskie.
UE- na poziomie instytucji wspólnoty, a nie jako poszczególne państwa członkowskie→ sprawa z 11.10.2001r. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz