Organizacje międzynarodowe

note /search

Organizacje międzynarodowe - II wojna światowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1862

Pierwsza wojna światowa zaangażowała w walkę milionowe armie oparte na poborze powszechnym, była to nowość, ponieważ w poprzednich wojnach zaangażowany był tylko ułamek populacji, a w I WŚ mobilizowano całe pokolenia mężczyzn. W wojnie technicznej zginęło 9 mln ludzi. Z tego Francja straciła 1 mln...

Organizacje międzynarodowe - 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 2156
Wyświetleń: 4508

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE Pierwsze organizacje międzynarodowe:  1804/1807 Komisja ds. Renu/ds. Dunaju  utrzymywanie żeglowności rzek w danym paostwie  głównie były to unie i związki  XIX wiek, jednak stosowana dopiero w XX wieku  wszelkie organizacje są określone poprzez strukturę, która ni...

Organizacje międzynarodowe - 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2184

UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA JAKO PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Umowa założycielska = statut = karta = traktat = konstytucja = układ = pakt Umowa założycielska - podstawowy akt prawny na podstawie którego paostwa powołały do działania organizacje. Określa:  nazwę OM  cele i ...

Organizacje Międzynarodowe - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2128

CZŁONKOSTWO Członkostwo paostwa, które zakładały organizacje to członkowie pierwotni , paostwa przystępujące do działającej organizacji to członkowie wtórni/pochodni (członkostwo nabyte).  Te rodzaje członkostwa nie różnicują paostw w zakresie praw i obowiązków, które są takie same.  Członkostw...

Organizacje międzynarodowe - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1638

CZŁONKOSTWO Członkostwo paostwa, które zakładały organizacje to członkowie pierwotni , paostwa przystępujące do działającej organizacji to członkowie wtórni/pochodni (członkostwo nabyte).  Te rodzaje członkostwa nie różnicują paostw w zakresie praw i obowiązków, które są takie same.  Członkostw...

Organizacje międzynarodowe - 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2597

Organy Organizacji Międzynarodowych organy organizacji międzynarodowych - przy ich pomocy funkcjonuje struktura jaką jest organizacja typy/rodzaje organów  organy przedstawicielskie (plenarne/naczelne ) typu walnego zgromadzenia - zasiadają przedstawiciele wszystkich paostw członkowskich.  W ic...

Organizacje międzynarodowe - 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 714
Wyświetleń: 1799

Źródła finansowania OM:  składki członkowskie - podstawowe źródło, obowiązek ciążący na wszystkich paostwach  jego niedopełnienie skutkuje zawieszeniem lub wykluczeniem paostwa z organizacji  z reguły płacone w odstępach rocznych  rodzaje składek  początkowo w małych liczebnie organizacjach ...

Organizacje międzynarodowe - 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1505

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Europejska Karta Społeczna (1961) - jedyna konwencja Rady Europy w dziedzinie Praw Człowieka, przewidująca systematyczną kontrolę ogółu zobowiązao przyjętych przez paostwa-strony w regularnych...

Wykład - wybrane organizacje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

WYBRANE EUROPEJSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE INDEKS ORGANIZACJI ZE WZGLĘDU NA POLA DZIAŁAŃ W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM BEZDOMNI ..European Federation for Social Assistance and Integration through Housing Provision (EUROPIL) - Europejska Federacja na rzecz Pomocy Społecznej i Integracji poprzez Zapew...

Organizacje międzynarodowe - wprowadzenie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1274

20.02.2013 Książki: Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu - Menkes, Wasilkowski Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne 1. Pojęcie organizacji międzynarodowej. Organizacja a inne formy współpracy wielostronnej 2. Typologia OM 3. Geneza i ewolucja 4. Organy 5. Decyzje i...