Wykład - wybrane organizacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - wybrane organizacje - strona 1 Wykład - wybrane organizacje - strona 2 Wykład - wybrane organizacje - strona 3

Fragment notatki:

WYBRANE EUROPEJSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
INDEKS ORGANIZACJI ZE WZGLĘDU NA POLA DZIAŁAŃ W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM
BEZDOMNI
..European Federation for Social Assistance and Integration through Housing Provision (EUROPIL) -
Europejska Federacja na rzecz Pomocy Społecznej i Integracji poprzez Zapewnianie Mieszkania
..European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA) - Europejska
Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi
..European Liaison Committee for Social Housing/Comite Europeen de Coordination de l'Habitat Social
(CECODHAS) - Europejski Komitet Łącznikowy na rzecz Mieszkalnictwa Socjalnego
..International Network of Street Papers, The Big Issue - Międzynarodowa Sieć Gazet Ulicznych (pisanych i
dystrubuowanych przez osoby bezdomne)
..Organisation Europeenne des Associations pour l'Insertion et Logement des Jeunes Travailleurs (OEIL-JT) -
Europejska Organizacja Stowarzyszeń na rzecz Reintegracji
i Zapewnienia Mieszkania Młodym Pracownikom
DZIECI/MŁODZIEŻ
..Association des Etats Generaux des Etudiantes de l'Europe (AEGEE - Europe) - Europejskie Forum
Studentów
..ATD Quart-Monde/International Movement ATD Fourth World - Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty
Świat
..European Children in Crisis
..European Co-ordination Bureau of International Youth Organisations (BEC/ECB) - Europejskie Biuro
Koordynacyjne Międzynarodowych Organizacji Młodzieżowych
..European Community Youth Exchange Bureau (ECYEB/BEJCE) - Biuro Wspólnoty Europejskiej ds.
Wymiany Młodzieży
..European Federation for the Education of the Children of Occupational Travellers (EFECOT) - Europejska
Federacja na rzecz Edukacji Dzieci Pracowników Podróżujących Zawodowo
..European Forum for Child Welfare, European Group (EFCW) - Europejskie Forum na rzecz Dzieci
..European Youth Forum EYF - Europejskie Forum Młodzieży
..Federation Internationale des Jeunesses Musicales (FIJM) - Międzynarodowa Federacja Młodych Muzyków
..International 'Save the Children' Alliance (ISCA) - Międzynarodowe Przymierze 'Ratujmy Dzieci'
..International Association of Students in Economics & Management (AIESEC International) -
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych
i Handlowych
..Organisation Europeenne des Associations pour l'Insertion et Logement des Jeunes Travailleurs (OEIL-JT) -
Europejska Organizacja Stowarzyszeń na rzecz Reintegracji
i Zapewnienia Mieszkania Młodym Pracownikom
..The European Children's Network EURONET, c/o International Save the Children Alliance - Europejska ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz