Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

note /search

Karta Narodów Zjednoczonych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1358

ZNACZENIE KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA DLA OCHRONY PRAW...

Wykład - Międzynarodowa ochrona

  • Uniwersytet Warszawski
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

przez Zgromadzenie Ogólne 10 grudnia 1948 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka składa się ze wstępu i 30 artykułów...

Prawo do sądu-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

do sądu kształtują również akty prawa międzynarodowego. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ w art. 10...

Selekcja kandydatów do pracy

  • Uniwersytet Gdański
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 175
Wyświetleń: 994

związkową. Europejska Konwencja Praw Człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ Konwencja...