Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Karta Narodów Zjednoczonych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

ZNACZENIE KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA DLA OCHRONY PRAW...

Wykład - Międzynarodowa ochrona

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

przez Zgromadzenie Ogólne 10 grudnia 1948 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka składa się ze wstępu i 30 artykułów...

Prawo do sądu-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

do sądu kształtują również akty prawa międzynarodowego. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ w art. 10...

Selekcja kandydatów do pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

związkową. Europejska Konwencja Praw Człowieka, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ Konwencja...