Karta Narodów Zjednoczonych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta Narodów Zjednoczonych  - strona 1 Karta Narodów Zjednoczonych  - strona 2

Fragment notatki:

ZNACZENIE KARTY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ORAZ POWSZECHNEJ DEKLARACJI PRAW CZŁOWIEKA DLA OCHRONY PRAW W SYSTEMIE INSTYTUCJONALNYM ONZ PRZEDMIOT I CHARAKTER „DEKLARACJI WIEDEŃSKIEJ I PROGRAMU DZIAŁANIA” Powstanie ONZ w 1945 r. uznaje się za przełomowe wydarzenie dla ochrony praw człowieka w tym zakresie, że problematyka praw człowieka uległa internacjonalizacji - nabrała wymiaru światowego. W systemie ONZ obowiązuje szereg dokumentów o różnym charakterze prawnym i politycznym a także funkcjonuje szereg instytucji, których przedmiot regulacji albo działalności odnoszących się do praw człowieka.
KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH - dokument z 1945 roku jest to akt prawa międzynarodowego, konstytucje ONZ, określa podstawowe jego organy w tym zakresie sądownictwa - MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI W HADZE. Karta NZ ujmuje ochronę praw człowieka jako jeden z kilku podstawowych celów tej organizacji. Funkcją ONZ ma być więc popieranie i zachęcanie do ochrony i rozwoju praw człowieka. Jednak w rozumieniu karty ochrona praw człowieka nie może stanowić podstawy do ingerencji w wewnętrzne sprawy państw, bowiem naruszałoby to akcentowaną przez kartę zasadę suwerenności państwa. Podstawą do ingerencji w tym nawet użycia sił zbrojnych może być jedynie decyzja RADY BEZPIECZEŃSTWA ONZ podjęta w sytuacji zagrożenia pokoju. Kartę NZ podpisano w San Francisco 25/26.06.1945 r., weszła w życie 24.10.1945 r.
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA - jest to rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 10 grudnia 1948r. Nie jest to umowa międzynarodowa lecz akt o doniosłym, historycznym, ideowo-politycznym wymiarze. Postanowienia powszechne deklaracji można podzielić na 3 części: postanowienia określające filozoficzne i ideowe podstawy ochrony praw człowieka (preambuła - art. 1,4,6)
postanowienia proklamujące podstawowe zasady ochrony właściwe wszystkim systemom prawnym np. art.7 zasada równości - zakaz dyskryminacji
postanowienia proklamujące materialne i proceduralne prawa w ramach tzw.: „dwóch generacji”. Pierwsze to prawa osobiste i polityczne (art.4, 5, 10, 13, 15), druga to prawa ekonomiczne i socjalne (art. 22-28).
DEKLARACJA WIEDEŃSKA I PROGRAM DZIAŁANIA Szczególnym nawiązaniem Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stał się bardzo obszerny dokument o wymowie ideowo-politycznym, a mianowicie „DEKLARACJA WIEDEŃSKA i PROGRAM DZIAŁANIA”. Jest to uchwala światowej Konferencji Praw Człowieka podjęta przez państwa - sygnatariuszy karty NZ - Wiedeń 1993 r. Jest to dokument będący odczytaniem „karty, na nowo w wersji kończącego się stulecia”.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz