Ochrona praw człowieka w ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona praw człowieka w ONZ - strona 1 Ochrona praw człowieka w ONZ - strona 2

Fragment notatki:

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W ONZ
Karta Narodów Zjednoczonych została podpisana 26.06.1945 w San Francisco . Polska ratyfikowała ten traktat w 1945 roku. Stronami karty są kraje członkowskie ONZ. Karta już w preambule mówi o przestrzeganiu praw człowieka. Pojawiła się jednak jedna wątpliwość, czy te obowiązki przestrzegania praw człowieka, karta nakłada jedynie na ONZ czy kraje członkowskie (większość przepisów skazuje to drugie). Problematyczny jest też zapis, wskazujący, że Karta nie uprawnia ONZ to działania w sprawach, które są wewnętrzną kompetencją danego kraju. Ostatecznie jednak ujmuje się, że prawa człowieka nie są wewnętrzną tylko kompetencją danego kraju
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA
Uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku. Stąd ten dzień jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Jest umową międzynarodową, ma moc prawnie wiążącą.
Znaczenie doniosłe tej Deklaracji : została uchwalona przez niemal całą społeczność międzynarodową, jest pierwszy takim dokumentem zawierającym katalog praw człowieka, jest pogodzeniem wszelakich koncepcji filozoficznych na temat człowieka
Zawarte prawa w tej Deklaracji
Typ prawa
Opis
Prawa i wolności osobiste
Prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa, zakaz niewolnictwa, zakaz tortur lub okrutnego traktowania, równość wobec prawa i prawo do jednakowej ochrony prawnej, prawo do rzetelnego sądu, zakaz arbitralnego pozbawienia wolności lub wygnania z kraju, prawo do obrony, publiczna rozprawa, prawo do swobodnego poruszania się, prawo do ubiegania się o azyl, prawo własności, wolności myśli i wyznania etc
Prawa i wolności publiczne
Prawo do obywatelstwa, wolność słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń, prawo do udziału w rządzeniu krajem, dostępu do funkcji publicznych i demokratycznych wyborów
Prawa ekonomiczne, socjalne, kulturalne
Prawo do pracy i słusznego za nią wynagrodzenia, do ochrony przez bezrobociem, prawo do godziwego poziomu życia, ochrony lekarskiej, prawo do kultury do bezpłatnej nauki na poziomie choć podstawowym, prawo matki i dziecka np. do pomocy społecznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz