Kulturowe aspekty praw człowieka

note /search

Ludzie pozbawieni wolności w Polsce

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

LUDZIE POZBAWIENI WOLNOŚCI W POLSCE W Polsce jest duża liczba więźniów na 100 000 ludzi aż 200 więźniów, w Europie Zachodniej od kilkudziesięciu do 130 jedynie Przeludnienie w polskich więzieniach Kodeks karny reguluje tę kwestię, wymagając, aby 3 m2 były miejsca dla jednego więźnia Orzecznictwo...

Aborcja - Warunki dopuszczalności przerywania ciąży

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

ABORCJA Kodeks karny z 1932 przewidywał kary za aborcję Ustawa z 1956 dopuszczała aborcję : gdy dokonał jej lekarz, kobieta przedstawiła trudne warunki i sytuację życiową, było podejrzenie, iż ciąża powstała w drodze przestępstwa Ustawa z 1993 r...

Agencja praw podstawowych UE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

AGENCJA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ (siedziba Wiedeń) Jej celem jest dostarczanie pomocy i wiedzy fachowej w zakresie praw podstawowych odpowiednim instytucjom, organom, biurom i agencjom Unii i jej państwom członkowskim przy wdrażaniu prawa unijnego Zadania Agencji Praw Podstawowych: Gro...

Europejska karta społeczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015

EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA Uchwalona w 1961 w Turynie w życie weszła w 1965 roku. Polska ratyfikowała ją w 1997 roku - ale nie wszystkie jej postanowienia Nakłada na strony obowiązek tworzenia takich warunków, by zapisane w niej prawa jednostki miały zagwarantowane. Bardzo dużo tu typowych praw sp...

Konwencja o zapobieganiu torturom

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

EUROPEJSKA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU TORTUROM ORAZ NIELUDZKIEMU I PONIŻAJĄCEMU TRAKTOWANIU ALBO KARANIU 1987, 1989 - wchodzi w życie, 1991 - ratyfikuje ją Polska O analogicznej nazwie został powołany Komitet , dokonujący wizytacji. Polskim członkiem był m.in. prof. Zbigniew Hołda.

Recznik praw obywatelskich

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Europejski Rzecznik Praw - Ombudsman, pierwszy został powołany w 1995 roku, obecnie Nikiforos Diamandouros sprawuje ten urząd (były rzecznik praw obywatelskich Grecji).

Francja - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

FRANCJA 26 sierpnia 1789 roku Zgromadzenie Narodowe uchroniło Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Preambuła mówi, że prawa człowieka są niezbywalne, święte, deklaracja ich nie tworzy a jedynie uznaje, ogłasza, wskazuje, że ich nieprzestrzeganie, pomijanie to jedyna przyczyna złych rządów Art.1 ...

Historia międzynarodowej ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Historia międzynarodowej ochrony praw człowieka Doświadczenia ludobójstwa w dobie II wojny światowej skierowały uwagę na regulacje w tej dziedzinie, nie tylko wewnątrzkrajowe ale międzynarodowe Początek to wolności religijnych mniejszościom już w XVI - XIX wieku : pokój Augsburski, pokój w Oliwie,...

Jan Jakub Rousseau - UMOWA SPOŁECZNA

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1624

JAN JAKUB ROUSSEAU „UMOWA SPOŁECZNA” starał się określić ustrój idealny który miał zbliżyć społeczeństwo do natury, (republikański, demokratyczny z poszanowaniem praw człowieka) Wskazuje, że dla szczęścia ludzi nie tyle ważna jest wolność indywidualna co wolność społeczna Wolność : jego miarą jes...

John Locke

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kulturowe aspekty praw człowieka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2534

JOHN LOCKE: walczył intelektualnie z absolutyzmem, posługując się pojęciami stan natury i umowa społeczna (od Hobbesa zapożyczonymi, ale Locke inaczej to ujął ), określił zasady ustroju państwa opartego na poszanowaniu praw człowieka Hobbes (...