Europejska karta społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejska karta społeczna - strona 1

Fragment notatki:

EUROPEJSKA KARTA SPOŁECZNA
Uchwalona w 1961 w Turynie w życie weszła w 1965 roku. Polska ratyfikowała ją w 1997 roku - ale nie wszystkie jej postanowienia
Nakłada na strony obowiązek tworzenia takich warunków, by zapisane w niej prawa jednostki miały zagwarantowane. Bardzo dużo tu typowych praw społecznych, socjalnych, ekonomicznych, kulturalnych ale też np. prawo do działalności zarobkowej w obcym kraju czy ochrony rodzin i samych migrantów
1992 roku dołożono protokół dodatkowych praw (Polska ich nie przyjęła) - prawo do informacji w przedsiębiorstwie, niedyskryminacji w zawodach ze względu na płeć i wiek etc
Mechanizm kontrolny karty - nie ma charakteru sądowego, składania skarg - jedynie sprawozdania Sekretarzowi Generalny Rady Europy Sprawozdań - rozpatruje je Komitet Spraw Społecznych po rozpatrzeniu sprawa trafia do Podkomitetu Rządowego Komitetu Społecznego  opracowuje propozycje zaleceń i przekazuje sprawę Komitetowi Ministrów Rady Europy  A ten zaś przyjmuje stosowne rezolucje wobec krajów danych. Sekretarz Generalny zaś w oparciu o to występuje do Zgromadzenia Parlamentarnego z uwagami, inicjując debaty okresowe w tych kwestiach
1995 - międzynarodowe i krajowe organizacje pracowników, pracodawców, międzynarodowe organizacje pozarządowe prawo wnoszenia skarg na państwa - strony Karty z powodu naruszenia standardów
1996 - nowa Karta weszła (rozszerzona np. o prawo do mieszkania) - obecnie kilka państw ją przyjęło, stąd mamy tak naprawdę dwie karty
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz