Europejska Karta Społeczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejska Karta Społeczna-opracowanie - strona 1 Europejska Karta Społeczna-opracowanie - strona 2 Europejska Karta Społeczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rada Europy
Europejska Karta Społeczna Turyn, 18 października 1961 r.
Protokół dodatkowy do Europejskiej Karty Społecznej, Strasburg, 1988 r.
Protokół zmieniający Europejską Kartę Społeczną, Turyn, 1991 r.
Protokół dodatkowy do Europejskiej Karty Społecznej ustanawiający system skarg zbiorowych, Strasburg, 1995 r.
Europejska Karta Społeczna (zrewidowana), 1996 r.
Najważniejsze prawa społeczne w EKS
Dotyczące sfery pracy: możliwość zarabiania na życie poprzez pracę swobodnie wybraną, prawo do odpowiednich warunków pracy, do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczającego dla zapewnienia godziwego poziomu życia, do swobodnego zrzeszania się w celu ochrony interesów gospodarczych i społecznych pracowników, prawo do rokowań zbiorowych, do poradnictwa i szkolenia zawodowego, prawo do poradnictwa zawodowego w celu uzyskania pomocy w wyborze zawodu odpowiadającego jego osobistym uzdolnieniom i zainteresowaniom. Ochrona dzieci i ochrona macierzyństwa: dzieci i młodociani mają prawo do szczególnej ochrony przed zagrożeniami fizycznymi i moralnymi
Europejski Komitet Praw Społecznych
Komitet Rządowy
ROLA KOMITETU MINISTRÓW
Europejski Komitet Praw Społecznych 15 niezależnych ekspertów, wybieranych przez KM na 6 lat (możliwość reelekcji) praca sprawozdawców
praca podkomitetów
Badanie sprawozdań
Sesje z udziałem państwa, organizacji pracodawców, pracowników (nieobowiązkowe)
Konkluzje
Badanie skarg zbiorowych
Skargi zbiorowe: przedstawiciele pracodawców, przedstawiciele pracowników, organizacje pozarządowe
Skarga powinna zawierać :
a. nazwę i dane umożliwiające wymianę informacji z organizacją, która złożyła skargę;
b. dowód na to, że osoba wnosząca i podpisująca skargę jest uprawniona do reprezentowania organizacji wnoszącej skargę;
c. wskazanie państwa, przeciwko któremu skierowana jest skarga;
d. wskazanie postanowień Karty, których naruszenie zarzuca skarga;
e. przedmiot skargi np. wskazanie przejawów naruszeń postanowień Karty wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją.
Rekomendacje KM
W związku z przedstawionymi raportami:
wobec Turcji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Malty, Włoch, Portugalii, Austrii, Irlandii
W związku ze skargami zbiorowymi:
wobec Francji

(…)

… i tylko wtedy, gdy nieosiągalny jest odpowiedni narząd lub tkanka od osoby zmarłej, a nie istnieje alternatywna metoda terapeutyczna o porównywalnej skuteczności. Ciało ludzkie i jego części nie mogą, same w sobie, stanowić źródła zysku.
Konwencja o eliminowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, 1963
Konwencja o obywatelstwie, 1997
Europejska konwencja o adopcji dzieci, 1967
Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, 1975
Konwencja o wykonywaniu praw dzieci, 1996
Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących opieki nad dzieckiem i przywracania opieki, 1980
Konwencja w sprawie cywilnych aspektów porywania dzieci, 1980
Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, 1981
Konwencja przeciw handlowi ludźmi, 2005 …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz