Wybrane europejskie organizacje pozarządowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane europejskie organizacje pozarządowe - strona 1 Wybrane europejskie organizacje pozarządowe - strona 2 Wybrane europejskie organizacje pozarządowe - strona 3

Fragment notatki:

W YBRANE EUROPEJSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I NDEKS O RGANIZACJI ZE W ZGLĘDU NA P OLA D ZIAŁAŃ W U KŁADZIE A LFABETYCZNYM BEZDOMNI ..European Federation for Social Assistance and Integration through Housing Provision (EUROPIL) - Europejska Federacja na rzecz Pomocy Społecznej i Integracji poprzez Zapewnianie Mieszkania ..European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA) - Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi ..European Liaison Committee for Social Hous ing/Comite Europeen de Coordination de l'Habitat Social (CECODHAS) - Europejski Komitet Łącznikowy na rzecz Mieszkalnictwa Socjalnego ..International Network of Street Papers, The Big Issue - Międzynarodowa Sieć Gazet Ulicznych (pisanych i dystrubuowanych przez osoby bezdomne) ..Organisation Europeenne des Associations pour l'Insertion et Logement des Jeunes Travailleurs (OEIL-JT) - Europejska Organizacja Stowarzyszeń na rzecz Reintegracji i Zapewnienia Mieszkania Młodym Pracownikom DZIECI/MŁODZIEŻ ..Associ ation des Etats Generaux des Etudiantes de l'Europe (AEGEE - Europe) - Europejskie Forum Studentów ..ATD Quart-Monde/International Movement ATD Fourth World - Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat ..European Children in Crisis ..European Co-ordination Bure au of International Youth Organisations (BEC/ECB) - Europejskie Biuro Koordynacyjne Międzynarodowych Organizacji Młodzieżowych ..European Community Youth Exchange Bureau (ECYEB/BEJCE) - Biuro Wspólnoty Europejskiej ds. Wymiany Młodzieży ..European Federati on for the Education of the Children of Occupational Travellers (EFECOT) - Europejska Federacja na rzecz Edukacji Dzieci Pracowników Podróżujących Zawodowo ..European Forum for Child Welfare, European Group (EFCW) - Europejskie Forum na rzecz Dzieci ..European Youth Forum EYF - Europejskie Forum Młodzieży ..Federation Internationale des Jeunesses Musicales (FIJM) - Międzynarodowa Federacja Młodych Muzyków ..International 'Save the Children' Alliance (ISCA) - Międzynarodowe Przymierze 'Ratujmy Dzieci' ..Inte rnational Association of Students in Economics & Management (AIESEC International) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych ..Organisation Europeenne des Associations pour l'Insertion et Logement des Jeunes Travailleurs (OE IL-JT) - Europejska Organizacja Stowarzyszeń na rzecz Reintegracji i Zapewnienia Mieszkania Młodym Pracownikom ..The European Children's Network EURONET, c/o International Save the Children Alliance - Europejska ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz