Organizacje międzynarodowe - strona 2

note /search

Organizacje Międzynrodowe - Członkostwo

 • Uniwersytet Łódzki
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1337

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład VI – Członkostwo w organizacji międzynarodowej      Członkowie pierwotni – biorą udział w konferencji założycielskiej, podpisali lub ratyfikowali umowę, decydują o tym, które państwa mogą skorzystać z członkostwa pierwotnego, wię...

Organizacje Międzynarodowe - wykład - zadanie GATT-

 • Uniwersytet Łódzki
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 728

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład X - GATT Nie przewidywał żadnej struktury organizacyjnej, jednak stworzono takie organy międzynarodowe. Struktury te tworzone były w oparciu o decyzje podejmowane przez strony umowy w trakcie Konferencji Stron. Siedzibą jest Genewa, a jęz...

Organizacje Międzynarodowe - wykład - OECD

 • Uniwersytet Łódzki
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1064

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład III - OECD Siedziba: Paryż Członkowie: USA, Kanada, Meksyk, Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Wielka Brytania, Dania, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Austria, Szwecja, Finlandia, Szwajcaria, Norwegia, Islandi...

Organizacje Międzynrodowe - Organy organizacji mi_dzynarodowej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 693

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład VII – Organy organizacji międzynarodowej Organy typu walnego zgromadzenia (międzynarodowe, plenarne)  reprezentowane są przez wszystkie państwa członkowskie  organy przedstawicielskie zbierają się 1 lub 2 razy do roku albo 1 na 5 lat (Z...

Organizacje Międzynrodowe - Procedura glosowania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

Dr. Bogdan Buczkowski Organizacje Międzynarodowe Wykład VIII – Procedura głosowania      Zasada jednomyślności Procedura kwalifikowanej większości 2/3 lub więcej głosów o Bezwzględna – 50% głosów, głosy wstrzymujące liczone są jako przeciwne o Zwykła - 50% głosów, głosy wstrzymujące...

Wykład - pokój i bezpieczeństwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Organizacje Międzynarodowe VII Pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe w działalności INGOs: Charakterystyka przedmiotowego zakresu działalności INGOs Wybrane INGOs: a) Peace Brigades : http://www.peacebrigades.org/ „PBI is...

Wykład - funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

„FUNKCJE I ZNACZENIE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH” Wstęp: Praca ta dotyczy funkcji i znaczenia organizacji międzynarodowych, ponieważ uważane są za kluczowego, jednego z najważniejszych obok państwa, uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych. Organizacje międzynarodowe istniały już w sta...

Wykład - rola we współczesnej edukacji międzynarodowych organizacji i ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Jaką rolę we współczesnej edukacji odgrywają międzynarodowe organizacje i ośrodki badań, zajmujące się oświatą i wychowaniem? Do najważniejszych organizacji poza UE należą: Rada Europy z siedzibą w Strasburgu Organizacja współpracy Gospodarczej i Rozwoju z siedzibą w Paryżu UNESCO -

Wykład - Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 686

Niepaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych Kegel T. `Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie' w Łoś-Nowak T. s. 100-109 Geneza organizacji międzynarodowych Geneza organizacji międzynarodowych sięga VIII wieku p.n.e. W starożytnych Chinach istniały formy stosunków międzynarodowy...