Wykład - funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych - strona 1 Wykład - funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych - strona 2 Wykład - funkcje i znaczenie organizacji miedzynarodowych - strona 3

Fragment notatki:

„FUNKCJE I ZNACZENIE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH”
Wstęp:
Praca ta dotyczy funkcji i znaczenia organizacji międzynarodowych, ponieważ uważane są za kluczowego, jednego z najważniejszych obok państwa, uczestnika współczesnych stosunków międzynarodowych. Organizacje międzynarodowe istniały już w starożytności i w średniowieczu, jednakże większość z nich miała na celu inne zadania niż te współczesne organizacje.
Ale cechą wspólną bez względu na czas ich powstawania jest cel, w jakim zostają tworzone. Wspólnym celem jest i było zaspokajanie jakichś potrzeb, występujących w skali ponadnarodowej.
W pracy zostaną omówione takie zagadnienia jak:
-Pojęcie i rodzaje organizacji międzynarodowych
-Międzynarodowe organizacje rządowe
-Międzynarodowe organizacje pozarządowe
-Organizacje Transnarodowe
-Międzynarodowe organizacje rządowe poza systemem ONZ
Termin „organizacja” jest często wywodzony z dwóch słów: greckiego organon oraz łacińskiego, organum, z których pierwsze oznaczało narządzie, narząd, a drugie - narzędzie. Jednak najbliższy współczesnemu terminowi organizacja jest średniowieczny łaciński termin organisatio, przez który rozumiano urządzenie, układ, budowę organizmu.
Przez organizacje międzynarodowe rozumiemy zrzeszenia bądź to państw ,bądź też innych osób fizycznych z różnych krajów ,powołane do życia dla realizowania zadań określonych w statucie. Powstały gdyż państwa w pojedynkę
Niedostatecznie radziły sobie z problemami przekraczającymi granice polityczne.
Bardzo istotny jest podział organizacji międzynarodowych, gdyż to on świadczy właśnie o funkcji i znaczeniu danej organizacji. Funkcje bowiem nie są przypisane takie same do każdego rodzaju organizacji.


(…)

… również ; Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Organizacje Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ,Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ,Unia Zachodnioeuropejska, Rada Nordycka, Liga Państw Arabskich, Organizacja Jedności Afrykańskiej ,Organizacja Państw Amerykańskich , Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo- Wschodniej .
Wnioski:
Powyższa praca pozwoliła…
… moralnym, politycznym, prawnym, mających odpowiednio kształtować postępowanie uczestników stosunków międzynarodowych; 2. funkcje kontrolne polegające na ustalaniu stanu faktycznego oraz na konfrontowaniu go z treścią norm i wzorców w celu przystosowania do nich postępowania uczestników stosunków międzynarodowych; 3. funkcje operacyjne polegające na bezpośrednim świadczeniu przez organizację różnych usług…
… .Aby określić funkcję danej organizacji stosuje się często kryterium przedmiotowe inaczej zwane tez funkcjonalnym. Wyróżniamy wtedy :
Organizacje o kompetencjach ogólnych- do tej kategorii zaliczamy organizacje zajmujące się całokształtem spraw międzynarodowych . Mogą to być organizacje zajmujące się całym światem przykładem może być ONZ lub takie które dotyczą danego regionu np.; Liga Państw Arabskich…
… gospodarczym oraz polityczno-wojskowym.
Międzynarodowe organizacje pozarządowe powstają w wyniku porozumień osób fizycznych lub prawnych, stanowią one celowe zrzeszenie uczestników stosunków międzynarodowych. Ich powstanie nie jest jednak następstwem zawartej umowy międzynarodowej. Podstawy tworzące organizacje pozarządowe muszą pochodzić z co najmniej trzech państw. Organizacje te również posiadają statuty…
…) , są one stosunkowo najmłodszym elementem systemu międzynarodowego , wchodzi on bowiem w skład grupy niepaństwowych uczestników stosunków międzynarodowych .Organizacje te tworzą podmioty prawne lub fizyczne z co najmniej dwóch państw. Przyjmuje się w tym przypadku dodatkową restrykcje mówiącą iż przynajmniej jeden z członków omawianej organizacji nie może być rządem danego państwa. Są to organizacje w odróżnieniu…
… powstała w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. Początkowym celem istnienia organizacji, na mocy traktatu waszyngtońskiego, była obrona militarna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz