Organizacje międzynarodowe - wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - wprowadzenie - strona 1 Organizacje międzynarodowe - wprowadzenie - strona 2

Fragment notatki:

20.02.2013
Książki:
Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu - Menkes, Wasilkowski
Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne 1. Pojęcie organizacji międzynarodowej. Organizacja a inne formy współpracy wielostronnej
2. Typologia OM
3. Geneza i ewolucja
4. Organy
5. Decyzje i proces decyzyjny
6. Funkcje OM
7. Funkcjonariusze międzynarodowi
8. Budżet i finansowanie
9. Stosunki między OM a państwami
10. Stosunki międzyorganizacyjne
11. Polska w OM
POJĘCIE I ISTOTA ORGANIZACJI
1. Pojęcie organizacji
2. Pojęcie organizacji międzynarodowej
3. Organizacja a agencja
4. Organizacja a inne formy współpracy międzynarodowej
1878 - pierwsza organizacja meteorologiczna
Termin zaczęto stosować w II połowie XX wieku, w okresie międzywojennym
ORGANIZACJA - narzędzie, narząd. Termin posiada wiele znaczeń. Funkcjonują w ramach stałych organów. Mają ustalony skład, terminy posiedzeń, itd.
Walne Zgromadzenie - zbiera się regularnie
Stały Sekretariat
Posiadanie przez organizacje tych podmiotów, odróżnia je od posiedzeń zwoływanych ad hoc.
ORGANY:
Walne Zgromadzenie
Sekretariat
Coś co się zbiera pomiędzy xd
Musi być stały budżet i stałe miejsce.
Organizacje międzyrządowa to związek nie tylko organów, ale musi być poparty umową międzynarodową, która jest też ich statutem, ale jest kilka takich organizacji które są związane umową międzynarodową ale są organizacjami!!!!
NATO - nie powstała na podstawie żadnej umowy międzynarodowej i nie ma statutu. Na podstawie decyzji rządów powstawały nowe organy. 
ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE (OBWE) - również nie powstała na podstawie umowy międzynarodowej 
Za organizacje przyjmuje się takie związki, które wiążą co najmniej 3 państwa (nie mogą być dwustronne, bez względu na stopień zorganizowania!)
ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA - celowy, wielostronny związek uczestników stosunków międzynarodowych powstały na mocy zawartego między nimi porozumienia i wyposażony w system stałych organów. 
AGENCJE - powoływane są do czynności, które nie są określone w statucie, finansowane są z dodatkowych źródeł. (Niezależność finansowa).
Minilateralizm - typ współpracy poprzez małe grupy w skład których wchodzą najważniejsze państwa
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz