Miedzynarodowe organizacje gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 4809
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miedzynarodowe organizacje gospodarcze - strona 1

Fragment notatki:

50 stron i porusza zagadnienia takie jak: podstawowe pojęcia i koncepcje, systemowe ujęcie organizacji międzynarodowej, osobowość prawna, władza organizacji międzynarodowej, statut organizacji międzynarodowej, organy organizacji międzynarodowej.

W notatce znaleźć można również informacje takie jak: opis przedmiotu, członkostwo, rada ogólna, obowiązki, niezależność polityczna, Europejski Bank Inwestycyjny, integracja gospodarcza, kredyt, koszyk SDR, międzynarodowe organizacje.

Międzynarodowe organizacje gospodarcze
dr Marian Banach
wykład 10.03.2007r.
Podstawowe pojęcia i koncepcje.
1. Organizacja międzynarodowa jako system
- system społeczny
- pojęcie organizacji
- system stosunków międzynarodowych
- pojęcie organizacji międzynarodowej
2. Wpływ państwa na organizacje międzynarodowe.
3. Proces decyzyjny w organizacji międzynarodowej.
4. Funkcje organizacji międzynarodowej.
5. Strefa wewnętrzna i zewnętrzna funkcji organizacji międzynarodowej.
6. Osobowość prawna i podmiotowość organizacji międzynarodowej.
7. Władze organizacji międzynarodowej.
8. Dynamika organizacji międzynarodowej.
LITERATURA :
Latoszek, Proczek „Organizacje międzynarodowe założenia, cele, działalność” W-wa 2001
Nowe wydanie: „Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie”.
Organizacja - to system społeczny, zespół ludzi występujących w charakterze istot społecznych rozpatrywanych jako elementy w stosunkach wzajemnego oddziaływania. Ci sami ludzie mogą być odpowiednio do roli jaką odgrywają elementami różnych organizacji. Przynależność do organizacji jest dobrowolna, jedynym przymusem jest przynależność do państwa, lub służba wojskowa.
Organizacje z punktu widzenia nabycia członkostwa dzielą się na:
otwarte - łatwo przystąpić, zależy to tylko od woli zainteresowanego
zamknięte - przyjęcie po spełnieniu mniej lub bardziej trudnych warunków i na podstawie decyzji samej organizacji.
Organizacja - ma charakter grupy celowej, wytycza sobie cele i dąży do ich realizacji przy czym jej cele nie muszą odpowiadać interesom wszystkich członków organizacji.
Organizacja międzynarodowa - członkami są „aktorzy” szeroko pojmowanych stosunków międzynarodowych. Podmiotami są państwa, organizacje międzyrządowe, wspólnoty wyznaniowe.
Podział organizacji międzynarodowych ze względu na dominującą rolę państwa:
międzyrządowe - członkowie to państwa
pozarządowe - członkami są osoby fizyczne lub prawne krajowe, stowarzyszenia o charakterze prywatnym lub publicznym, np. Międzynarodowa Izba Handlowa z siedzibą w Paryżu.
ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWA
Powołanie i działanie organizacji międzynarodowej spowodowane jest potrzebą współpracy, która wynika z warunków istnienia organizacji. Potrzeba ta musi być trwała by osiągnąć wspólne, zamierzone cele. Rola organizacji jest wypadkową dwóch tendencji:
naturalne dążenie państwa do zachowania suwerenności w zakresie podejmowania decyzji wewnątrzpaństwowych
rosnąca współzależność pomiędzy państwami
DEFINICJA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

(…)

…,
posiłkowo podpowiada nam orzecznictwo MTS w Hadze, które stwierdziło, że ONZ ma podmiotowość prawną międzynarodową o obiektywnym charakterze,
państwa są pierwotnymi podmiotami prawa międzynarodowego,
państwa decydują jaką organizacje powołać i w jakie kompetencje ją zaopatrzyć, jednocześnie decydując się na ograniczenie własnej suwerenności
zdolność traktatowa - zdolność do zawierania umów.
WŁADZA…
… - powołane większością głosów, mają charakter: administracyjny, polityczny. Część z nich wykazuje dużą samodzielność np. Europejska Komisja Gospodarcza z siedzibą w Genewie.
Procedury głosowania.
Przy zasadach podejmowania decyzji przez organizacje międzynarodowe stosowane są następujące wymagania - rodzaje głosowań.
Jednomyślność - z jednej strony wyraz praw suwerennych państw członkowskich, z drugiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz