Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze - wykład - strona 1 Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze - wykład - strona 2 Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Międzynarodowe Organizacje Gospodarcze
Organizacje międzynarodowe mogą być:
o charakterze międzynarodowym
powstać z inicjatywy jednego państwa
grupy państw
organizacji międzynarodowych
Inicjator(zy) odpowiedzialny jest:
za konferencję założycielską na której:
podpisywany jest statut
zostaje założony komitet organizacyjny, który odpowiedzialny jest za zwołanie pisemnej sesji organu plenarnego organizacji (pod warunkiem że statut zostanie ratyfikowany) i przygotuje regulamin wewnętrzny
Opracowanie projektu statutu takiej organizacji
Statut
Po podpisaniu zostaje zdeponowany u depozytariusza umowy, Zazwyczaj depozytariuszem umowy jest inicjator takiej organizacji międzynarodowej. Depozytariusz rozsyła kopie statutu wszystkim którzy uczestniczyli w konferencji. Statut powinien być przez nich przyjęty zgodnie z procedurą przyjmowania umów międzynarodowych. Wymogi dotyczące ratyfikacji statutu:
jednomyślność ratyfikacji statutu
Wymóg ilościowy (np. WHO)
Wymóg jakościowy - wyraźnie określa się jakie kraję muszą ratyfikować statut (np. IMF - kraje tworzące 80% kapitału zakładowego)
Wymóg mieszany (jakościowo-ilościowy) statut musi być ratyfikowany przez określoną ilość krajów i przez określone kraje (np. ONZ, EBOiR - przez kraje w 60% tworzące kapitał zakładowy i 2 kraje z Europy środkowo-wschodniej)
Podział Organizacji Międzynarodowych
I. Ze względu na charakter członków organizacji
O charakterze międzynarodowym (w skład których wchodzą państwa reprezentowane przez swoich przedstawicieli którzy postępują zgodnie z wytycznymi rządów danego kraju) WE, ONZ, EFTA, EBJ, EBOiR
Organizacje pozarządowe (w skład których wchodzą osoby fizyczne lub prawne - stowarzyszenia, związki (FIFA, PENCLUB, AIESEC, IATA)
II. Ze względu na dostęp krajów do organizacji międzynarodowych
Organizacje powszechne - które w statucie gwarantują dostęp wszystkim krajom
ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych i cały system narodów Zjednoczonych
FAO - Organizacja ds. wyżywienia i rolnictwa
WHO - Światowa Organizacja Zdrowia
GATT/WTO - Układ ogólny w sprawie taryf, ceł i handlu / Światowa Organizacja Handlu
IBRD - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
IFC - Międzynarodowa Korporacja Finansowa
IDA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
ILO - Międzynarodowa Organizacja Pracy
IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska
ICAMO - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego


(…)

… - Organizacja N.Z. ds. Edukacji, Nauki i Kultury
IAEA - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
Organizacje regionalne (grupowe) - których statut wyraźnie określa jakie kraje mogą wchodzić w skład tych organizacji
EWG/WE
Euratom
EWWiS
EFTA - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - tylko kraje europejskie
Są to organizacje wyspecjalizowane, wszystkie mają własne statuty, organy które podejmują decyzje…
… międzynarodowy (Międzynarodowy Trybunał przy Wspólnocie Europejskiej)
Strony mogą wyraźnie określić w statucie w jaki sposób rozwiązywane będą sprawy sporne:
przez organy plenarne organizacji międzynarodowej (IMO, FAO)
przez arbitraż lub sąd międzynarodowy (ILO, UNESCO)
przez arbitraż lub sąd międzynarodowy ale strony mają prawo postąpić inaczej (IAEA, WHO)
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
… zwana inspekcją - dana organizacja międzynarodowa przeprowadza regularne kontrole w krajach członkowskich w tej dziedzinie w jakiej się zajmuje (kraj przed przystąpieniem do tej organizacji wyraża na to zgodę)
ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH
1941 r. - podpisanie Karty Atlantyckiej przez rządy USA i Wielkiej Brytanii przewidywała że w przyszłości kraje będą dążyły do pokojowego rozwiązywania…
…. Są osobami zatrudnianymi przez organizację w oparciu o umowę międzynarodową, są zatrudniani na pełną kadencję, posiadają pełne immunitety od odpowiedzialności karnej administracyjnej i cywilnej, mają obowiązek reprezentowania na równi interesów wszystkich krajów członkowskich.
parlamentarne - występują w następujących organizacjach (WE, Rada Europy, Rada Nordycka, NATO, Unia Zachodnioeuropejska. Większość…
… - korzyści z wstąpienia:
uczestnictwo w międzynarodowych rynkach finansowych
-kredyty
-ułatwienie rozmów z Klubem Paryskim na temat naszego długu.
Grupa Banku Światowego
w jej skład wchodzi 5 organizacji
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju ( Bank Światowy - nazwa utarta ) - IBRD, MBOIR, powstał w 1945 r.
IDA- Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju - 1960 r.
IFC- Międzynarodowa Korporacja Finansowa - 1956…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz