GATT, WTO - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GATT, WTO - wykład - strona 1 GATT, WTO - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia V – GATT/WTOGATT – Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu -1947r.
Działanie w kierunku liberalizacji handlu międzynarodowego.
Określa reguły postępowania w handlu międzynarodowym oraz zapewnia forum do wielostronnych rokowań na
temat liberalizacji handlu.
1. Zasady GATT:

zasada wzajemności - obustronny charakter ustępstw w dziedzinie ułatwień dostępu do swego rynku.
Jeżeli kraj A obniży cło na towar X o 10% może liczyć, że kraj B obniży cło na towar Y o 15%.
System powszechnych preferencji celnych – Generalized System of Preferences –GSP

zasada niedyskryminacji - jednakowe traktowanie przez każdy kraj członkowski wszystkich partnerów należących
do GATT.
Klauzula największego uprzywilejowania KNU – obniżenie taryfy celnej w stosunku do jednego z partnerów musi
spowodować taką samą redukcję w stosunku do innych krajów.
Klauzula narodowa – towary pochodzące z zagranicy nie mogą być na danym rynku traktowane gorzej od produktów
krajowych.
2. Rundy rokowań GATT/WTO:

Pierwsza - Genewa 1947r.
Druga - Annecy 1949r.
Trzecia - Torquay 1951r.
Czwarta - Genewa 1956r.
Piąta Dillona - Genewa 1960-1961r.
Szósta Kennedyego - Genewa 1964- 1967r.
Siódma Tokijska - Genewa 1973- 1979r.
Ósma Urugwajska -Punta del Este 1986-1994r.
Runda rozwojowa - Doha 2001r.
Runda Doha:
 Doha Development Agenda
 Cel - rozwój wielostronnego handlu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb państw rozwijających się (rola
międzynarodowego handlu w promowaniu rozwoju gospodarczego i łagodzeniu zjawiska ubóstwa na świecie).
 Inicjatorom nowej rundy zależało na likwidacji ograniczeń handlowych w rolnictwie i usługach, z perspektywą
włączenia w ten proces biednych krajów Afryki, Azji Płd - Wsch i Ameryki Pd. przy jednoczesnym uregulowaniu
stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.
3. World Trade Organization:Od 1 stycznia 1995 roku GATT zastąpione przez WTO.
GATS – General Agreement on Trade in Services – Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami.
TRIPS – Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights – Porozumienie w sprawie handlowych
aspektów praw własności intelektualnej.
Główne fakty:
Lokalizacja: Geneva, Switzerland
Działa od: 1 stycznia 1995
Powołana na: Runda Urugwajska (Uruguay Round negotiations (1986-94))
Członkowie: 153 kraje (23 lipiec 2008)
Budżet: 194 million Swiss francs for 2010
Sekretariat: 637 osób
Dyrektor generalny: Pascal Lamy (Director-General)
Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia V – GATT/WTO
4. Funkcje WTO:


czuwa nad wdrażaniem i przestrzeganiem wszystkich obowiązujących postanowień
stanowi forum do negocjacji mających na celu liberalizację handlu
służy pomocą w rozstrzyganiu sporów handlowych
dokonuje przeglądu polityki handlowej sygnatariuszy
stanowi wsparcie dla krajów rozwijających się
współpracuje z innymi organizacjami gospodarczymi, głównie MFW i Bankiem Światowym
5. WTO – mechanizm rozstrzygania sporów:


Kraj członkowski zgłasza wniosek o rozpoczęcie postępowania
Etap I – konsultacje i mediacje (do 60 dni)
Etap II – powołanie panelu niezależnych ekspertów przez DSB
Etap III – działalność panelu: zbadanie sprawy, spotkania, wydanie raportu (do 9 miesięcy)
Etap IV – DSB zatwierdza raport (do 60 dni) + ewentualne postępowanie odwoławcze (do 90 dni)
Etap V – wprowadzenie w życie w „rozsądnym terminie”; możliwość podjęcia działań retorsyjnych w wysokości
określonej przez DSB
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz