Światowa Organizacja Handlu - wykład z międzynarodowych stosunków gospodarczych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Światowa Organizacja Handlu - wykład z międzynarodowych stosunków gospodarczych - strona 1 Światowa Organizacja Handlu - wykład z międzynarodowych stosunków gospodarczych - strona 2 Światowa Organizacja Handlu - wykład z międzynarodowych stosunków gospodarczych - strona 3

Fragment notatki:

Światowa Organizacja Handlu WTO - World Trade Organisation WTO - informacje ogólne 15 kwietnia 1994 roku ratyfikowano Postanowienie Ustanawiające WTO
rozpoczęła swoją działalność z dniem 1.01.1995 roku
76 państwom udało się sprostać wymaganiom - weszły do organizacji 1.01.95 r.
Zaś pozostałe 42 kraje, w tym Polska, dołączyły w przeciągu niecałego roku
Zrzesza 153 członków
Siedziba znajduje się w Genewie
Mapa członków WTO Zadania WTO nadzór nad stosowaniem przez poszczególne kraje obniżek celnych i eliminowaniem barier pozataryfowych promowanie postulatu, iż gospodarka światowa korzysta na wolnym handlu, redukcji ceł i innych środków polityki protekcjonistycznej rozstrzyganie sporów i konfliktów w zakresie handlu światowego monitorowanie tendencji w handlu międzynarodowym i gospodarce światowej (...) udzielanie pomocy krajom słabiej rozwiniętym w adoptowaniu postanowień Rundy Urugwajskiej liberalizacja handlu produktami rolnymi i usługami WTO pe ł ni funkcje: Regulacyjną- Forum negocjacji, współpracy oraz rozstrzygania sporów
Kontrolną- Nadzór nad wcielaniem w życie porozumień i ich praktycznym funkcjonowaniem
Operacyjną- Udzielanie pomocy technicznej państwom członkowskim
Cele WTO stanowi forum negocjacji dotyczących wielostronnych stosunków handlowych jej członków w dziedzinach, które są objęte porozumieniami wymienionymi w aneksach; stanowi forum do dalszych negocjacji między członkami na temat wielostonnych stosunków handlowych oraz stanowi ramy do wdrażania tych rokowań administruje Uzgodnieniem w Sprawie Reguł i Procedur Dotyczących Rozstrzygania Sporów; zarządza Mechanizmem Przeglądu Polityki Handlowej; Współpracuje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Grupą Banku Światowego w celu zapewnienia spójności w formułowaniu globalnej polityki gospodarczej. Zasady, na których opiera si ę WTO Zasada niedyskryminacji i równości taktowania - wszyscy partnerzy są równi czyli nie można przyznać korzyści tylko wybranym państwom
Zasada wzajemności - nie trzeba przyznawać przywilejów państwu, które nie odwzajemnia warunków preferencyjnych
Zasada określająca możliwości interwencji w handlu - można stosować cła i ograniczenia ilościowe w celu ochrony zdrowia obywateli, bezpieczeństwa itp.
Struktura WTO Jej 3 najważniejsze organy to:
Konferencja Ministerialna Rada Generalna Rady podporz ą dkowane Radzie Generalnej: Rada do spraw Handlu Towarami

(…)

…, w których kraje przystępowały do WTO
Polska w WTO
1967 Polska wstępuje do GATT (za rządów Edwarda Gierka)
Do tego momentu nasza pozycja była bardzo nie pewna ponieważ jako kraj z gospodarką centralnie planowaną i cenami, które nie były kształtowane na rynku musieliśmy spełnić dodatkowe warunki. Przede wszystkim musieliśmy udzielić koncesji pozostałym członkom organizacji GATT w postaci powiększenia importu o 7…
… członkowskie
Rozmowy obejmowały sprawy dotyczące rolnictwa i usług
Posiedzenie w Genewie przebiegało dosyć burzliwie, pojawiły się rozbieżności w sprawie wcielenia w życie ustalonych wcześniej porozumień
udało się ustalić stawki na handel elektroniczny - 0%, oraz postanowiono dążyć do dalszej liberalizacji handlu
Konferencja w Seattle
zwana Rundą Milenijną
Konferencja została okrzyknięta przez media fiaskiem…
… ze 142 krajów członkowskich poświęcona pertraktacjom w sprawie projektu głównej Deklaracji Ministerialnej, Deklaracji w sprawie Porozumienia TRIPS (Porozumienia w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej) oraz zdrowia publicznego i decyzji w sprawie realizacji porozumień WTO
Wynegocjowano kompromis w sprawie dostępu do leków
postanowiono, że zasady negocjacji w spawie rolnictwa zostaną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz