Organizacje międzynarodowe - 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - 5 - strona 1 Organizacje międzynarodowe - 5 - strona 2

Fragment notatki:


Źródła finansowania OM:  składki członkowskie - podstawowe źródło, obowiązek ciążący na wszystkich paostwach  jego niedopełnienie skutkuje zawieszeniem lub wykluczeniem paostwa z organizacji  z reguły płacone w odstępach rocznych  rodzaje składek  początkowo w małych liczebnie organizacjach dla wszystkich paostw członkowskich składka była jednakowa  organizacje techniczne - składka wg klas.  w zależności od klasy różna wielkośd składki  Dochód narodowy na głowę mieszkaoca - ponieważ ta wartośd ma charakter zmienny stąd co 3lata weryfikacja wielkości należnej składki. Jest ona ustalana albo jako maksymalna albo jako minimalna skala składki albo w układzie widełek tj. minimalna i maksymalna (ONZ)  składki na działalnośd administracyjną mogą byd płacone także wg innej skali niż składki na działalnośd operacyjną a jeszcze w innej skali w odniesieniu do działalności operacyjnej, co może zależed od korzyści jakie poszczególne paostwa osiągną z ich realizacji  Inne wskaźniki dot., obliczania składki:  w organizacjach surowcowych - procentowy udział poszczególnych paostw członkowskich w pokrywaniu kosztów działalności, który odniesiony jest do wielkości przyznanych tym paostwom tzw. „kwot importowych/eksportowych” ustalanych na podstawie ich możliwości eksportowych lub importowych  Międzynarodowa Organizacja Morska - składka jest względnie proporcjonalna do wielkości floty handlowej poszczególnych paostw członkowskich  Organizacja Międzynarodowego lotnictwa cywilnego (ICAO) - na wysokośd składki w 75% wpływa zdolnośd płatnicza paostwa cywilnego, a w 25% znaczenie lotnictwa cywilnego mierzone w tonokilometrach jego obrotów  w większości organizacji składki płacone są w walucie wymienialnej, mogą byd płacone także w walucie kraju siedziby lub także w części w walucie wymienialnej i walucie narodowej  dobrowolne dotacje finansowe - ich wielkośd określa donator, mogą byd jednorazowe bądź płacone regularnie przy czym dotowad mogą same paostwa członkowskie (największa rola), paostwa nie członkowskie, organizacje międzynarodowe i krajowe oraz osoby prywatne (najmniejsza rola organizacji i osób) - z reguły wpłacane w walucie narodowej paostwa członkowskiego  jednorazowe wkłady paostw członkowskich do kapitału zakładowego organizacji finansowych (MFW, BŚ)  paostwa tworzące organizacje ustalają wielkośd kapitału zakładowego podzielonego na akcje o określonej wartości nominalnej (oraz ustalają wtedy wkłady/udziały jakie poszczególne paostwa członkowskie winny wpłacid jednorazowo do kapitału zakładowego), których wysokośd zależy od potencjału gospodarczego i zdolności płatniczych oraz korzystania przez te paostwa z usług operacyjnych organizacji. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz