Organizacje międzynarodowe - 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - 2 - strona 1 Organizacje międzynarodowe - 2 - strona 2 Organizacje międzynarodowe - 2 - strona 3

Fragment notatki:


UMOWA ZAŁOŻYCIELSKA JAKO PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Umowa założycielska = statut = karta = traktat = konstytucja = układ = pakt Umowa założycielska - podstawowy akt prawny na podstawie którego paostwa powołały do działania organizacje. Określa:  nazwę OM  cele i działania  zasady funkcjonowania  prawa i obowiązki członków  zasady przyjmowania nowych członków i występowania z organizacji  strukturę - określenie organów i ich kompetencji  zasady podejmowania decyzji i ich charakter prawny  zdolnośd prawną organizacji  przywileje i immunitety organizacji  zasady finansowania działalności (składki)  zasady wejścia w życie statutu oraz wprowadzanie do niego zmian i poprawek (rewizja)  depozytariusza tej umowy  siedzibę organizacji  języki oficjalne i języki robocze Ostateczna wersja umowy założycielskiej wypracowywana zostaje na konferencji założycielskiej, która ją aprobuje, następnie członkowie konferencji podpisują ten projekt (ci, którzy się za nią opowiedzieli). Wchodzi w życie po złożeniu u depozytariusza dokumentów ratyfikacyjnych Sama umowa określa warunek, na jakim wchodzi w życie. Może to byd:  warunek ilościowy, określający minimalną liczbę paostw, które muszą ratyfikowad umowę,  warunek jakościowy - określenie paostw, które muszą ratyfikowad statut, z reguły są to paostwa odgrywające znaczącą rolę w przyszłej działalności organizacji, mogą byd określone z nazwy własnej bądź (jak w przypadku organizacji finansowych) określoną wielkością procentu kapitału zakładowego  warunek mieszany - ilościowo-jakościowy - Karta ONZ - pięd wielkich mocarstw i większośd jej sygnatariuszy, Międzynarodowa Korporacja Finansowa (30 paostw których udział w kapitale zakładowym łącznie wynosił co najmniej 75% Na depozytariuszu ciąży obowiązek każdorazowego powiadomienia wszystkich paostw, które złożyły już dokumenty ratyfikacyjne o złożeniu nowych dokumentów, w koocu o spełnieniu warunku wejścia w życie. Depozytariuszem może byd rząd jednego z paostw założycielskich określony w umowie (w ONZ - rząd USA do czasu wybrania sekretarza generalnego), organ tymczasowy, organ innej organizacji już istniejącej. 4 Tymczasowy organ zwołuje pierwsze posiedzenie organu plenarnego na którym ukonstytuują się organy Statut organizacji międzynarodowej nie sądzi się zwykłym prawem międzynarodowym opartym na konwencji wiedeoskiej o prawie traktów (1969). Różnice: ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz