Reguła Monteskiusza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reguła Monteskiusza - wykład - strona 1 Reguła Monteskiusza - wykład - strona 2 Reguła Monteskiusza - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Organizacje Międzynarodowe
Wykład nr 2
13.10.2009
Reguła Monteskiusza podziału władz nie może odnosić się do organizacji międzynarodowych. W niektórych organizacjach widać podział ról.
Zgromadzenie Ogólne ONZ: ma kompetencje ogólne.
Rada Bezpieczeństwa: kompetencje ważniejsze.
Co gdy jakaś sprawa zainteresuje oba organy ONZ??
Rada Bezpieczeństwa: równowaga sił między mocarstwami. Zgromadzenie Ogólne: przyjęto projekt Nowego Ładu gospodarczego; zasada stałej suwerenności nad złożami naturalnymi.
Prawa Rady Bezpieczeństwa: gra między państwami- mocarstwami
2000r- kwartet przyjął mapę drogową, która miała prowadzić etap powstawania Palestyny→ przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa.
Zgromadzenie Ogólne: sesja poświęcona konfliktowi Bliskiemu Wschodowi. Budowa muru Izraelskiego- norma wynikająca z mapy drogowej.
Art.12 Gdy Rada Bezpieczeństwa pełni w związku z jakimś sporem lub sytuacją funkcje powierzone jej
przez niniejszą Kartę; Zgromadzenie Ogólne nie może udzielać jej żadnych zleceń.
Zgromadzenie Ogólne→ nie wydaje zaleceń; artykuły Karty Narodów Zjednoczonych wykluczają taką możliwość. Zgromadzenie patrzy na problemy pokoju bezpieczeństwa w sposób szerszy. Patrzy przez pryzmat konsekwencji gospodarczych i społecznych, a nie tylko przez pryzmat polityczny. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości podzielał poglądy Palestyny i Zgromadzenia Ogólnego.
Relacje między kompetencjami Rady Bezpieczeństwa, a Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości- na ile Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości może oceniać Radę Bezpieczeństwa.
Spór na zamach linii lotniczych amerykańskich Lakabie??
Pojawiło się pytanie: Kto może osądzić i wskazać sprawców tego zamachu?
Libia: powoływała się na Konwencję w Montrealu- prymat pochodzenia sprawców zamachu, jednak Rada Bezpieczeństwa wydała rezolucję nakazującą Libii wydanie sprawców Stanom Zjednoczonym i Zjednoczonemu Królestwu→ art 103 Karty Narodów Zjednoczonych: W razie sprzeczności pomiędzy obowiązkami członków Narodów Zjednoczonych, wynikających z
niniejszej Karty, a ich obowiązkami wynikającymi z jakiegoś innego porozumienia międzynarodowego,
pierwszeństwo będą miały ich obowiązki wynikające z niniejszej Karty.
Libia domagała się oceny Rady Bezpieczeństwa, gdyż uważała, że rezolucja Rady Bezpieczeństwa jest niezgodna z Kartą Narodów Zjednoczonych.
Rada Bezpieczeństwa: oceniała tą sprawę, czy doszło do naruszenia pokoju, zagrożenia lub aktu agresji. Ocena: nie ma charakteru prawnego → charakter polityczny.


(…)

…: nie ma charakteru prawnego → charakter polityczny.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości: Rada Bezpieczeństwa posiada szeroki margines uznania. Z drugiej strony margines nie jest ograniczony. Natomiast Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie ma kompetencji kontrolować zgodności Karty Narodów Zjednoczonych z Radą Bezpieczeństwa.
Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii:
Tadič: naruszenie kompetencji Rady Bezpieczeństwa na podstawie Rozdziału 7 to Rada Bezpieczeństwa powała Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii
uznano: naruszenie kompetencji Rady Bezpieczeństwa
Międzynarodowy Trybunał Karny uznał, że ma kompetencje do badania swojej legalności prawnej
Powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego jest środkiem do utrzymania pokoju.
Po 11.09.2001r.- Rada Bezpieczeństwa…
… do zasobów naturalnych. Był to akt dwustronny, który został zatwierdzony przez 6 państw. Deklaracja Narodów Zjednoczonych w preambule: użyto tam pojęcie, które później stało się nazwą organizacji. Wpływ wielkich mocarstw na kształt tej organizacji i zapewnienie wpływu mocarstw tej organizacji. Szczegóły opracowana podczas konferencji „Dumbarton Oaks”→21.08-7.10.1944→udział brały wszystkie państwa…
…- szybkie działanie, nałożenie sankcji gospodarczych na podmioty związane z Osama Bin Ladenem i Talibami: zamrożenie kont, zakaz transferów- obowiązek wykonania rezolucji spada na państwa członkowskie.
UE- na poziomie instytucji wspólnoty, a nie jako poszczególne państwa członkowskie→ sprawa z 11.10.2001r.
Kadi Yusuf→ stwierdził, że to rozporządzenia niezgodne z sprawami członkowskimi→ pojawił się problem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz