Podział władzy w OM - wykład - Rada Bezpieczeństwa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział władzy w OM - wykład - Rada Bezpieczeństwa - strona 1 Podział władzy w OM - wykład - Rada Bezpieczeństwa - strona 2

Fragment notatki:

Podział władzy w OM - relacje między Zgromadzeniem Ogólnym a Radą Bezpieczeństwa ONZ
Tu jest problem w podziale decyzyjnym, ponieważ jest zapisane odnośnie Uprawnień decyzyjnych między Zgromadzeniem Ogólny i Radą Bezpieczeństwa w art. 12 Karty Narodów Zjednoczonych: Zgromadzenie Ogólne ma obowiązek powstrzymania się od wydawania zaleceń w sprawach, które są przedmiotem obrad, badań Rady Bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa ma obowiązek utrzymywania pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa
Np. Sprawa dotycząca Bliskiego Wschodu.
Izrael rozpoczął budowę muru Palestyńskiego w 2001 roku, przekraczającego granicę. Ta sprawa dot. międzynarodowego bezpieczeństwa. W aspekcie społecznym i gospodarczym sprawą zajęło się Zgromadzenie Ogólne ONZ, Rada Bezpieczeństwa podważała kompetencje Zgromadzenia Ogólnego do rozważania tej kwestii. Projekty rezolucji skończyły się fiaskiem. ZO ma szersze kompetencje, bo są to kompetencje ogólne. Tam, gdzie pojawiają się tematy gospodarcze i społeczne, ZO działa znakomicie. Rada Bezpieczeństwa: kompetencje ważniejsze. Wskazano, że ZO patrzy na problem bezpieczeństwa w sposób szerszy, a nie tylko polityczny.
Co gdy jakaś sprawa zainteresuje oba organy ONZ??
Rada Bezpieczeństwa odpowiada za równowagę sił między mocarstwami. Prawa Rady Bezpieczeństwa - to gra między państwami- mocarstwami
2000r- kwartet przyjął mapę drogową, która miała prowadzić etap powstawania Palestyny→ przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa.
Zgromadzenie Ogólne: sesja poświęcona konfliktowi Bliskiemu Wschodowi. Budowa muru Izraelskiego- norma wynikająca z mapy drogowej.
Art.12 Gdy Rada Bezpieczeństwa pełni w związku z jakimś sporem lub sytuacją funkcje powierzone jej
przez niniejszą Kartę; Zgromadzenie Ogólne nie może udzielać jej żadnych zleceń.
Zgromadzenie Ogólne→ nie wydaje zaleceń; artykuły Karty Narodów Zjednoczonych wykluczają taką możliwość. Zgromadzenie patrzy na problemy pokoju bezpieczeństwa w sposób szerszy. Patrzy przez pryzmat konsekwencji gospodarczych i społecznych, a nie tylko przez pryzmat polityczny. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości podzielał poglądy Palestyny i Zgromadzenia Ogólnego.
ONZ posiada 6 organów głównych zgodnie z Art. 7 KNZ; są to:
- Zgromadzenie Ogólne (ZO)
- Rada Bezpieczeństwa - Rada Gospodarcza i Społeczna
- Rada Powiernicza - straciła swe znaczenie praktyczne w wyniku dekolonizacji
- MTS
- Sekretariat
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz