Pytania egzaminacyjne - Rada Bezpieczeństwa ONZ

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - Rada Bezpieczeństwa ONZ - strona 1 Pytania egzaminacyjne - Rada Bezpieczeństwa ONZ - strona 2 Pytania egzaminacyjne - Rada Bezpieczeństwa ONZ - strona 3

Fragment notatki:

Pytania egzaminacyjne - Organizacje międzynarodowe
Przyczyny tworzenia OM - ujęcie liberalne
Przyczyny tworzenia OM - ujęcie realistyczne
Pojęcie OM - ujęcie statyczne
Pojęcie OM - teoria reżimów
Podział władzy w OM - relacje między Zgromadzeniem Ogólnym a Radą Bezpieczeństwa ONZ
Podział władzy w OM - relacje między Radą Bezpieczeństwa ONZ a Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości
Geneza instytucji Bretton Woods.
Geneza WTO
Cele i zasady WTO
Członkostwo w WTO
Konferencja Ministerialna WTO
Rada ds. Ogólnych WTO
Dyrektor Generalny WTO
Cele i zadania MFW
Członkostwo w MFW
Rada Gubernatorów MFW
Rada Wykonawcza MFW
Dyrektor Zarządzający MFW
Personel MFW
MFW w działaniu - kryzys Argentyński
Geneza ONZ
Cele ONZ
Zasady ONZ
Członkostwo w ONZ
Zgromadzenie Ogólne ONZ - skład i zasady podejmowania decyzji
Zgromadzenie Ogólne ONZ - kompetencje
Rada Bezpieczeństwa - skład, zasady podejmowania decyzji i kompetencje niewładcze
Rada Bezpieczeństwa - skład, zasady podejmowania decyzji i kompetencje władcze
Rada Społeczno-Gospodarcza ONZ
Sekretarz Generalny ONZ
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
ONZ w działaniu - Sudan
System organizacji wyspecjalizowanych ONZ
Struktura Banku Światowego
Cele Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
Cele Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju
Cele Międzynarodowej Korporacji Finansowej
Cele Wielostronnej Agencji Gwarancji Inwestycyjnych
Cele Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych
Członkostwo w MBOiR
Członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Rozwoju
Członkostwo w Międzynarodowej Korporacji Finansowej, WAGI oraz w MCRSI
Struktura Organizacyjna MBOiR
Struktura Orgnanizacyjna Grupy Banku Światowego
Rola organizacji regionalnych w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
Geneza NATO
Cele NATO
Koncepcja strategiczna NATO - istota, obecny charakter i przyszłość
Rola NATO w strukturze międzynarodowego bezpieczeństwa
Członkostwo w NATO
Rada Atlantycka
Struktura polityczna NATO
Struktura wojskowa NATO
NATO w działaniu - Afganistan
Przyszłość NATO - koncepcja Z. Brzezińskiego
Geneza ANZUS
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz