NATO - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NATO - wykład - strona 1 NATO - wykład - strona 2 NATO - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład XIII - NATO
1. Członkowie NATO:od 1949 – Belgia, Dania, Francja, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia,
Portugalia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy
od 1952 – Grecja, Turcja
od 1955 – RFN
od 1982 – Hiszpania
od 1999 – Czechy, Polska, Węgry
od 2004 – Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja, Słowenia, Bułgaria, Rumunia
od 2009 – Albania, Chorwacja
Główne cele:zbiorowa obrona, pokój i bezpieczeństwo
ochrona wolności, cywilizacji opartej na zasadach demokracji, wolności jednostki i
praworządności
popieranie współpracy gospodarczej
Zasady działania:
utrzymywanie i rozwijanie indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnej napaści
zbrojna napaść na każdego członka NATO = napaść na wszystkich
Każdy sojusznik podejmuje działania, jakie uzna za konieczne
Obszar działania: terytorium państw członkowskich, obszary zależne położone na północ od
Zwrotnika Raka
Organizacja cywilna:

Rada Północnoatlantycka
 przedstawiciele wszystkich państw członkowskich
 najwyższy organ decyzyjny i konsultacyjny
 zasada jednomyślności
Komitet Planowania Obrony
 ustala wytyczne dla władz wojskowych
Grupa Planowania Nuklearnego
 ministrowie obrony krajów członkowskich
 Stany Zjednoczone przewodniczą Grupom Wysokiego Szczebla przygotowującym
obrady
Sekretarz Generalny
 przewodniczący głównych organów cywilnych
 kieruje pracami Sekretariatu Międzynarodowego
 reprezentuje NATO na zewnątrz
Sekretariat Międzynarodowy
Organizacja wojskowa:


Komitet Wojskowy
Międzynarodowy Sztab Wojskowy
Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład XIII - NATO
 Naczelny Dowódca Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie
 Naczelny Dowódca Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku
 Regionalna Grupa Planowania Kanada - USA
1950 – strategia powstrzymywania:


Jak najszybsze odparcie przeciwnika
wyparcie wroga poza obszar NATO
1953 – strategia zmasowanego odwetu:


odpowiedź na atak przez użycie broni jądrowej
wojna o charakterze totalnym i globalnym
1968 – strategia elastycznego reagowania:


Taktyka „odstraszania” – równoważenie się potencjałów nuklearnych stron ewentualnego
konfliktu
Działania uzależnione od charakteru ataku
Stany Zjednoczone wobec zaangażowania się w bezpieczeństwo światowe:
Izolacjoniści:

precyzyjne określenie żywotnych interesów USA
Zwolennicy zaangażowania:„idealiści” –wyjątkowa misja USA: obrona praw człowieka i szerzenie demokracji
unilateralizm – działanie bez konieczności konsultacji z sojusznikami NATO i ONZ
multilateralizm - akcje wielostronne, prawnie i moralnie uzasadnione
1991 - Strategia po zimnej wojnie:


Nowe zagrożenia – bezpieczeństwo w kontekście globalnym
 destabilizacja polityczna i gospodarcza w Europie Środkowo-Wschodniej
 sytuacja na Bliskim Wschodzie
 rozprzestrzenianie broni masowego rażenia
 przerwanie dopływu surowców strategicznych
 terroryzm
Nowa strategia
 dialog z ZSRR i państwami Europy Środkowo-Wschodniej
 współpraca ze wszystkimi państwami europejskimi
 zbiorowe bezpieczeństwo
 zarządzanie kryzysami i zapobieganie konfliktom
 powołanie Północnoatlantyckiej Rady Współpracy, Partnerstwa dla Pokoju, Stałej
Wspólnej Rady NATO-Rosja
 Współpraca z OBWE, UE, UZE, ONZ
Dr. Rafał Matera
Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Wykład XIII - NATO
1999 – strategia na XXI wiek:


zagrożenia
 rozprzestrzenianie się broni nuklearnej
 konflikty etniczne i religijne
 „zła globalizacja” – międzynarodowe organizacje przestępcze i terrorystyczne
priorytety
 Kwestia podejmowania działań bez mandatu ONZ i OBWE
 podział zadań – wspólna odpowiedzialność
 otwarcie na współpracę i nowych członków
 kontrola zbrojeń
 zwiększona dyspozycyjność i gotowość do udziału w akcjach poza obszarem NATO
 utrzymywanie wyraźnej obecności wojsk USA w Europie
Argumenty za i przeciw rozszerzeniu NATO na Wschód:
zwolennicy:


niedopuszczenie do wybuchu konfliktów regionalnych
zapewnienie bezpieczeństwa „młodym demokracjom”
czynnik wspierający reformy i przyszłą integrację z Zachodem
konsolidacja NATO wokół nowych celów
dodatkowe uzasadnienie obecności sił USA w Europie
szybkie rozszerzenie – wykorzystanie słabości Rosji
przeciwnicy:


rozszerzenie nie może objąć wszystkich państw byłego bloku sowieckiego
NATO nie zagwarantuje bezpieczeństwa większego obszaru
utrata spoistości, trudność dojścia do porozumienia
pogorszenie się stosunków z Rosją
konieczność rozwiązania „starych” problemów wewnętrznych NATO
wątpliwa przydatność nowych członków
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz