Zewnętrzne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zewnętrzne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa RP- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Zewnętrzne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa RP
GŁÓWNE UWARUNKOWANIA
Umiędzynarodowienie polityki bezpieczeństwa poprzez gwarancje oraz zobowiązania NATO i UE
Uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa narodowego przy zachowaniu możliwości samodzielnego działania politycznego
Ograniczenie w polskiej polityce bezpieczeństwa politycznej debaty i procesu podejmowania decyzji do NATO
Zawężenie możliwości działania Polski w dynamicznym systemie bezpieczeństwa narodowego poprzez asekuranctwo polityczne ograniczone do wywiązywania się jedynie z międzynarodowych zobowiązań
Środowisko strategiczne Polski wyznacza członkostwo w NATO i UE
Nieustanna transformacja NATO i UE - wpływ na politykę bezpieczeństwa RP
Napięcia w niektórych regionach Europy: Rosja, Białoruś, Bałkany
Przynależność do wielostronnych mechanizmów bezpieczeństwa
Główne zewnętrzne wyzwania dla polityki bezpieczeństwa RP
1). ROZSZERZENIE NATO
2). TRANSFORMACJA NATO I EPBiO
3). NOWE TRENDY W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM
4). NAPIĘCIA W EUROPIE
NATO
Daje Polsce podstawowe gwarancje bezpieczeństwa
Problem - przyszłość NATO i wyraźne określenie jego misji politycznej we współczesnym świecie
Problem - transformacja sił zbrojnych państw członkowskich NATO, transformacja ta nie przebiega tak jak ustalono na szczycie w Pradze w 2002 Konieczność nowej koncepcji strategicznej NATO
Problem - rozbieżności między państwami NATO w podejściu do głównych aspektów bezpieczeństwa międzynarodowego oraz kwestii instytucjonalnych: relacji NATO - UE, oraz uznania hierarchii zagrożeń:
dla USA - terroryzm, Europa - terroryzm przy założeniu, że Europa nigdy nie była tak bezpieczna
Problemem - spór o treść i jakość więzi transatlantyckich:
negatywy : synergia NATO i UE (Berlin plus 2003), to bardziej postulat niż operacyjna rzeczywistość; pozytywy: powrót Francji do struktur wojskowych NATO, zmiana amerykańskiego stosunku do EPBiO
Problem - uzależnienie przyszłości NATO od powodzenia misji w Afganistanie:
rozbieżność stanowisk pomiędzy państwami członkowskimi
stosunek do sposobu prowadzania misji w Afganistanie
WYZWANIA DLA POLSKI 1. CZY NATO „UMRZE ZA GDAŃSK”?
Założenia:
członkostwo Polski w NATO i sojusz z USA dają Polsce pełne gwarancje bezpieczeństwa - pytanie - czy jest to takie oczywiste?
ograniczenie gwarancji bezpieczeństwa art. 5. tylko do sytuacji kiedy nastąpi atak;

(…)

…. 5?
2. ROZSZERZENIE NATO
NATO skrojone na potrzeby zimnej wojny - ZSRR nie istnieje, więc Sojusz musi się zmienić
Stosunek NATO do byłego wroga - Rosji Sojusz stoi przed trudnym wyborem - zaniechać dalszego rozszerzenia na wschód albo otworzyć perspektywę członkostwa dla Rosji (w Polsce orędownikiem takiego rozwiązania jest Radosław Sikorski)
Konsekwencje członkostwa Rosji w NATO Konsekwencje…
… jest do pewnego stopnia pozostawiony ocenie sojuszników
W czasie zimnej wojny - brak wątpliwości jaka będzie reakcja na atak ze strony ZSRR i Układu Warszawskiego
Po zimnej wojnie - nowe zagrożenia, nowy typ konfliktów stanowiące wyzwanie dla wiarygodności sojuszu
Wyzwania:
czy gwarancje bezpieczeństwa ograniczone jedynie do sytuacji, kiedy następuje napaść zbrojna są dziś wystarczające
pewne zagrożenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz